نگاهي نو براينوشتن
اين وبلاگ با موضوعيت نويسندگي و موفقيت مي باشد

همه ي آدم هاي روي كره ي زمين ، به طور ذاتي ، مجموعه اي از احساسات ، انرژي ها و افكار مثبت و منفي هستند.

اين يك قانون نا نوشته اما اثبات شده است كه هر فرد در هر لحظه از عمر خويش مجموعه اي از هر دو قطب انرژي ها ، يعني مثبت و منفي را همراه خود دارد ، اما اين ميان تنها مي توان به اين نكته اشاره كرد كه انتخاب ميان اين دو قطب و برگزيدن يكي به عنوان روش زندگي ، قانوني است كه تنها خود انسان مي تواند به آن جامه ي عمل بپوشاند.

شايد يكي از مسائلي كه امروزه بسيار ذهن مخاطبان ما و جامعه ي ما را درگير كرده است ، ذكر اين نكته است كه چرا جامعه به طور كلي در يك انرژي منفي فرو رفته است و يا چرا اشخاصي كه در جامعه ي ما زندگي مي كنند انرژي منفي را بيشتر از زيبايي ها و انرژي مثبت جذب مي كنند.

البته اين امر يك امر كاملا جامعه شناسانه است و در پاره اي از مسائل بحث هاي روان تحليل گري جامعه را نيز در بر مي گيرد 

اما مي توان با يك ديد فراتر از اين دو مسئله آن را از يك نگاه انسان شناسانه بررسي كرد و گفت كه انسان هايي كه هم اكنون در جامعه ي ما زندگي مي كنند و به قولي انرژي منفي را بيش از انرژي مثبت جذب مي كنند ، انسان هايي هستند كه اولا آموزش نديده اند كه چگونه از زندگي خود لذت ببرند و دوم آنكه هنگامي كه ما انتخاب هاي شخصي خودمان را وابسته به روحيات يك جامعه كنيم ، طبيعي است كه ما انرژي كلي جامعه را جذب كرده و جامعه  روي ما تاثير مي گذارد ، در حالي كه پيش تر از اين هم اشاره كرديم كه هر كدام از ما نياز به آن داريم كه يك انتخاب شخصي براي گزينش خط مشي چگونه زيستن در زندگي داشته باشيم.

از اين رو ما در اين مقاله قصد داريم كه شما را با يك مفهوم جديد آشنا كنيم و آن مفهومِ قانون جذب انرژي مثبت در زندگي است. شايد بسياري از شما اين واژه يعني انرژي مثبت را بارها شنيده باشيد اما ندانيد كه انرژي مثبت چيست و يا ارتباط ميان انرژي مثبت و كائنات در چيست. از اين رو نياز است كه ما بعنوان يك تيم مطالعاتي ، اين نياز روز جامعه را مورد تحقيق و بررسي قرار داده و در اين مقاله به شما آموزش هاي لازم در باب قانون جذب انرژي مثبت را بدهيم. اما پيش از آن مي خواهيم مروري داشته باشيم بر اين كه قانون جذب انرژي مثبت چيست ؟

قانون جذب انرژي مثبت چيست؟

يكي از سوالاتي كه بارها و بارها از ما پرسيده شده است ، ذكر اين نكته است كه انرژي مثبت چيست و چطور مي توان آن را جذب كرد و هميشه با انرژي مثبت زندگي كرد ؟

از اين رو ما پاسخ را تنها در واژه ي قانون جذب انرژي مثبت مي جوييم. به اين دليل كه هر آنچه كه شما در باب انرژي مثبت بگوييد ، به طور كلي در اين قانون يعني قانون جذب انرژي مثبت گنجانده مي شود و هيچ استثنايي نيز براي آن نمي توان قائل شد. اگر شما تنها اين عبارت يعني قانون جذب انرژي مثبت را به لحاظ زباني هم بررسي كنيد مي بيند كه دو واژه ي انرژي و مثبت به چه سان مي توانند راهنماي شما در زمينه ي قانون جذب انرژي مثبت باشند.

اگر بخواهيم خلاصه اي از تعريف خودمان را در باب قانون جذب انرژي مثبت خدمتتان ارائه بدهيم بايد بگوييم كه همه ي كائنات و هستي و هر آنچه كه در آن وجود دارند ، از قانون انرژي ها و يا در صورتي گسترده تر ارتعاش پيروي مي كنند. در واقع اين جهان و هر آنچه كه در اوست ، توسط يك انرژي عطيم اداره مي شود.

اين انرژي درجه بندي هاي گوناگون دارد و طيف هاي گسترده اي را نيز شامل مي شود ، اما به طور كلي مي توان اين طور گفت كه هر چيزي از خريد يك ماشين تا كسب بهترين مدارج علمي در جهان صاحب يك طيف انرژي است .

از اين ميان انسان ها ، بعنوان اشرف مخلوقات از نگاه دين و بعنوان قدرتمندترين موجود روي  كره ي زمين از نگاه علم ، اين قدرت را دارند كه خود را در معرض اين قانون ، يعني قانون انرژي ها قرار دهند و با استفاده از طيف انرژي هاي ارسالي به كائنات ، سيگنال هاي انرژي را دريافت كرده و در هر امري كه خواسته ي آن ها بوده است به موفقيت برسند.

از اين رو مي توانيم بگوييم كه اين انتخاب آزادانه براي انسان ها وجود دارد كه خودشان را در معرض قانون جذب انرژي مثبت بگذارند و اين قدرت نيز در انسان ها وجود دارد كه كانال هاي انرژي كائنات را در دست بگيرند و روي آن ها تاثير بگذارند.

پس بر هر انساني كه در روي كره ي زمين زندگي مي كند ، واجب ست كه روي زندگي خودش تاثير بگذارد و مسير زندگي خودش را ، خودش دردست بگيرد و به هيچ وجه نگذارد كه انرژي هاي منفي بر او قالب شوند.

به همين منطور است كه ما مي گوييم هر انساني مي تواند قانون جذب انرژي مثبت را به بهترين شكل ممكن در زندگي خود پياده كند. پس كافيست شما اصول مربوط به قانون جذب انرژي مثبت را ياد بگيريد و سپس با تمام انرژي هاي مثبت كه در درون شما به طريق قانون جذب انرژي مثبت جذب شده اند ، جهان خودتان را با تغيير روبرو كنيد و زندگي تان را با يك رويكرد مثبت و پر از موفقيت مواجه كنيد.

خب ، از تعاريف كه بگذريم ، بايد به سر وقت اصول و راهكارهايي برويم كه به شما بياموزد كه چگونه بر اساس قانون جذب انرژي مثبت  ، مثبت فكر كنيدو مثبت ها را جذب كنيد.

مشكلي كه شايد امروزه اصلي ترين مشكل و اساسي ترين مشكل در بين جوانان و حتي ميانسالان ما است ، ذكر اين نكته است كه آنان حتي اگر خواهان قانون جذب انرژي مثبت هم باشند ، نقطه ي شروع را نمي دانند و نمي دانند كه چطور بايد جذب انرژي مثبت را شروع كنند.

ما در اين مقاله تمامي راهكارهاي مقدماتي را به شما خواهيم آمووخت و به شما خواهيم گفت كه چگونه بر اساس قانون جذب انرژي مثبت ، مثبت انديشي را در درون خود نهادينه كنيد. اما بعد ، براي آنكه اين سطح از مثبت انديشي را درون خود به اوج برسانيد ، مي توانيد راهكارهاي گسترده تري را كه در مقاله ي مفصلي با عنوان قانون جذب وجود دارد را مطالعه كنيد.

راهكارها و اصول بهره گيري از قانون جذب انرژي مثبت

براي اينكه شما بيشترين بهره را از قانون جذب انرژي مثبت ببريد نياز داريد كه ابتدا يك درك و شناخت نسبت به انسان داشته باشيد. انسان تشكيل شده از روح و جسم است و زماني انسان مي تواند زندگي شاد ، مثبت و پر انرژي اي داشته باشد كه ميان اين دو بخش در وجود خود تعادلي ايجاد كند و هر دو را به يك رشد متعالي و حداقلي برساند.

از اين رو در مسئله ي قانون جذب انرژي مثبت نيز بايد به همين منوال ، يعني متعادل سازي ميان روح و جسم بپردازيم. از اين رو ما دستورها و راهكارهايي كه ميدهيم هم براي جسم و هم براي روح بوده و سعي كرده ايم كه نيازهاي حداقلي را در وجود شما بر بيانگيزيم.

مسائل روحي

اگر بخواهيم قانون جذب انرژي مثبت را در باب مسائل روحي بررسي كنيم ، بايد بگوييم كه منبع و منشا تمامي احساسات ما در روح ماست.

اگر روح ما نتواند سالم زيست كند و اگر روح ما اسير غم ها و انرژي هاي منفي شود ، آنگاه تمام ساز و كار احساس و انرژي وجود ما دچار خلل مي شود و ما به طور كلي از آنچه كه به آن زندگي سالم مي گوييم دورمي شويم.

براي اينكه بتوانيم اين انرژي مثبت را به روح خود هديه دهيم ، بايد يك سري از راهكارهاي لازم را در پيش بگيريم و به كمك آن قدم در راه قانون جذب انرژي مثبت بگذاريم.

1-آدم هاي منفي را از دور و برمان حذف كنيم

نخستين كار براي رسيدن به قانون جذب انرژي مثبت اين است كه ما روح مان را از انسان هايي كه روح آلوده و منفي دارند دور كنيم.

در حقيقت ، پاكسازي روح براي قانون جذب انرژي مثبت زماني به ثمر مي نشيند كه ما بتوانيم يك پاكسازي در اطرافيان خودمان داشته باشيم. قانون جذب انرژي مثبت به ما مي گويد كه براي رها ساختن روح از انرژي هاي منفي و غرق ساختن روح در انرژي هاي مثبت ما بايد ورودي هاي انرژي منفي كه مي تواند كلام ديگران ، معاشرت با ديگران و … باشد را از خودمان دور كنيم.

از سوي ديگر اما بايد افراد مثبت را جذب كنيم و با آن ها هم كلام شويم. البته اين را هم بگوييم كه وقتي شما افراد منفي را از خود دور مي كنيد و از سويي به قانون جذب انرژي مثبت اعتقاد داريد ، يقينا آدم هاي مثبت خودشان شما را پيدا مي كنند. اين افراد كساني هستند كه شما را در رسيدن به آنچه كه لياقتش را داريد راهنمايي مي كنند.

2-روي آنچه كه مي بينيد ، مي شنويد و مي خوانيد ، حساس باشيد

دومين گام براي غرق شدن در قانون جذب انرژي مثبت اين است كه شما نسبت به چيزهايي كه مي بينيد ، مي شنويد و مي خوانيد هوشيار باشيد و بدانيد كه دقيقا در معرض چه چيزي قرار داريد و چه چيزي در زندگي شما نقش اساسي را ايفا مي كند. شما بايد مراقب فيلمهايي كه مي بينيد باشيد ، شما بايد مراقب موسيقي هايي كه گوش ميدهيد باشيد ، شما بايد مراقب كتابهايي كه مي خوانيد نيز باشيد. هر كدام از اين ها ممكن است در صورت هاي مختلف شما را به سمت و سوي انرژي هاي منفي ببرند ، پس بايد بدانيد كه دقيقا كدام گزينه را انتخاب مي كنيد و آن را دقيق و به منظور جذب قانون جذب انرژي مثبت انتخاب كنيد. البته اين را هم بگوييم كه هر كدام از اين مورادي كه گفتيم ممكن است در شبكه هاي اجتماعي ، تماشاي تلويزيون و يا حتي اتفاقات روزمره هم اتفاق بيافتد ، پس هوشيار باشيد و بهترين ها را انتخاب كنيد.

3-روي خودتان هم كار كنيد!

پس از اينكه تمامي پاكسازي هاي بيروني را با توجه به قانون جذب انرژي مثبت انجام داديد ، نياز داريد كه روح و روان خودتان را نيز پاكسازي كنيد. البته به اين نكته نيز اشاره كنيم كه شماره ي گزينه ها به هيچ وجه تقدم و تاخر را در كار ها نشان نمي دهد ، بلكه شما هنگامي كه تصميم گرفتيد كه در معرض قانون جذب انرژي مثبت قرار بگيريد ، همه ي اين كارها را با اراده ي خودتان و به طور سلسله مراتبي مي توانيد انجام دهيد و همزماني آن ها بسته به اراده ي شما تقدم و تاخر پيدا مي كنند. اما بعد ، شما بايد حسابي روي خودتان كار كنيد. براي اينكه غرق در قانون جذب انرژي مثبت بشويد ، شما بايد هر روز خداوند را سپاس بگوييد و از سويي ديگر نيز هر چه كدورت در درون خويش داريد ، از بين ببريد و با جهان در يك صلح ابدي به سر ببريد.

مسائل جسمي

جسم سالم نيز يكي از مولفه هاي قانون جذب انرژي مثبت است. اگر انسان جسم سالمي نداشته باشد ، روحش نيز در عذاب است. پس شما بايد هميشه جسم تان را در معرض بهترين انتخاب هاي براي سالم ترين زيست ممكن روي كره ي خاكي بگذاريد و مراقب باشيد كه هيچ خللي در جسم تان بوجود نيايد. شايد شما هم بارها ديده باشيد ، پيرمرد و پيرزن هايي را كه با وجود گذر سن ، همچنان شاد و سرحال در پارك ها ورزش مي كنند و سراسر انرژي مثبت هستند.پس ياد بگيريم كه اگر از جسم خودمان محافطت كنيم به طبع از روحمان نيز محافظت كرده ايم.

1-ورزش كنيد

براي سالم نگه داشتن جسم آن هم بر اساس قانون جذب انرژي مثبت شما نياز داريد كه بطور روزانه ورزش كنيد. ورزش و تحرك باعث مي شود كه جسم شما نشاط را تجربه كند و باعث مي شود كه جسم شما به بهترين شكل ممكن پيام ها و سيگنال هاي انرژي سازي و انرژي بخشي را ارسال و دريافت كند. پس ورزش را از ياد نبريد. يادتان باشد كه حتما موقع ورزش كردن يك آهنگ پر انرژي هم گوش داده و سعي كنيد كه براي چند لحظه هم كه شده از زندگي خودتان تمام لذت را ببريد.

2-روي غذايتان تمركز كنيد

دومين گام براي بهره بردن جسمي از قانون جذب انرژي مثبت اين است كه مراقب خوراكتان باشيد. خوراك به طور مستقيم به جسم شما بستگي دارد. هر چند كه مي توان گفت كه خوراك روي روح هم تاثيرگذار است. اما بيشتر مسئله ، يك مسئله ي جسمي است. پس تا مي توانيد خوراكتان را كنترل كنيد و بشقاب هاي خوراك تان را بيشتر به سمت رنگ سبز ببريد و سبززيجات و ميوه ها را به شدت استفاده كنيد. تا سعي داريد طراوات را با خوردن غذاهاي طبيعي بالا ببريد.

 

منبع: محمدرضا تيموري


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۲۶:۳۶ ] [ محمدرضا تيموري ] [ نظرات (0) ]

امروز مي خواهيم مسئله قانون جذب ازدواج را از زير مجموعه هاي قانون جذب را براي شما تشريح كنيم

يكي از زير مجموعه ها و زير عنوان هاي قانون جذب در جهان ، قانون جذب در ازدواج است.

مطمئنا تا به امروز اين نكته را بارها و بارها شنيده ايد كه در جهان هر كسي نيمه ي گمشده ي خودش را بايد پيدا كند تا به يك ازدواج موفق برسد. نيمه ي گمشده به عبارتي صورت ساده شده ي قانون جذب ازدواج است.

شما براي اين كه در زندگي خود بتوانيد به جذب افراد با انرژي بپردزايد ، نياز داريد كه قانون جذب ازدواج كه صورت تخصصي تر قانون جذب عشق است را بلد باشيد.

هر انساني اين قدرت را در زندگي خويش دارد كه با استفاده از قانون جذب ازدواج به مرد مورد علاقه خويش و يا زن مورد علاقه خويش برسد.

اما مسئله ي مهم اين است كه نيمه ي گمشده چيست و نيمه ي گمشده را چگونه مي توان با استفاده از قانون جذب مردان و قانون جذب زنان در مقوله ي قانون جذب ازدواج پيدا كرد ؟

اين روزها شايد شما هم بسيار با اخبار مربوط به طلاق روبرو شده باشيد. فكر مي كنيد اين طلاق ها به چه دليل به يك زندگي پايدار تبديل نشده اند و اين قدر زود پس از تنها چند ماه به يك سرنوشت تراژديك روبرو شده اند ؟

مسئله اينجاست كه انسان ها پيش از اينكه به دركي از عشق برسند و بخواهند عشقي را داشته باشند ، بايد درك از خودشان داشته باشند.

اگر انساني خودش را نشناسد و نتواند به شناخت خوبي نسبت به خودش برسد ، به هيچ وجه نمي تواند روند موفقي در زندگي آن هم در عشق داشته باشد.

از اين رو خودشناسي اولين گام يك ازدواج موفق است. هر انساني در زندگي تنها با خود شناسي است كه مي تواند گزينه ي مورد نظر خويش را براي يك عمر زندگي پيدا كند.

حال ممكن است براي شما سوال پيش بيايد كه ما چگونه بايد خودمان را براي زندگي طولاني با يك عشق بشناسيم ؟

اگر شما هم اين سوال را در ذهن داريد ، بايد بگوييم كه اين مقاله يعني مقاله ي قانون جذب ازدواج براي شما عزيزان نوشته شده است.

براي رسيدن به شناخت از خود براي ازدواج و يا تجربه ي يك عشق حقيقي پيش از هر چيزي بايد به اين نكته آگاه باشيم كه هر انساني در دنيا به بهترين شكل ممكن خودش را مي شناسد و مي داند كه چگونه و به چه شكل ساختار درونيش را بررسي كند ، اما مسئله اساسي اينجاست كه انسان ها خيلي راحت خودشان را گول مي زنند و حقيقت خودشان را فراموش مي كنند.

از اين رو قانون جذب در ازدواج بجاي اينكه مستقيم بر روي ازدواج تمركز كند سه پيش نياز اصلي را براي انسان ها معرفي مي كند كه از طريق اين سه پيش نياز اصلي به آن چه كه مي خواهند در زندگي بعنوان يك عشق برسند ، دست پيدا كنند.

پيش نياز اول  : با توجه به قانون جذب ازدواج ، نخستين پيش نيازي كه يك انسان براي رسيدن به يك عشق دارد اين است كه به كل تفكرش را از پيدا كردن يك عشق بردارد و از تفكرات منفي در باب نرسيدن به عشق رويايي اش دست بكشد.

در واقع قانون جذب ازدواج به ما مي گويد كه يك انسان ، به هيچ وجه نبايد پيش از خودش تفكرش را بر روي اين بگذارد كه عشقي پيدا كند. انسان بايد پيش از هر چيزي در باب خودش تفكر كند.

 

اما دسته ي ديگري  كه پيش نياز قانون جذب ازدواج را شامل مي شود ، آن دسته از افرادي هستند كه فكر مي كنند در اين دنيا جايي براي رسيدن به عشق رويايي شان ندارند.

اين دسته آدم ها هم از نظر قانون جذب ازدواج بايد خودشان را دچار يك تغيير كنند.

بسيار مهم است كه يك انسان به اين خود باوري برسد كه براي رسيدن به عشق رويايي اش تمام آنچه كه نياز دارد را در دست دارد.

پيش نياز دوم :
قانون جذب ازدواج دومين پيش نيازي كه روبروي ما مي گذارد اين است كه يك انسان به شرطي به نيمه ي گمشده ي خودش مي رسد كه ابتدا به امر خودش را خوب شناختته باشد و نيمه ي گمشده ي خودش را كامل كرده باشد .

براي اينكه شما به يك نيمه ي گمشده در عشق برسيد، بر اساس قانون جذب ازدواج بايد بيش از پيش ابتدا بر روي خودتان تمركز كنيد و خودتان را در معرض بهترين اتفاق ها قرار دهيد.

حالا چطور مي توانيد بر اساس آنچه كه قانون جذب ازدواج گفته است ، خودتان را در بهترين شرايط ممكن قرار دهيد. اولين چيزي كه شما بايد بر اساس قانون جذب ازدواج بدان توجه داشته باشيد ، رشد فردي است و اولين گام رشد فردي در حوزه ي قانون جذب ازدواج نيز مطالعه كردن است.

انساني پيشرفت مي كند و انساني به نيمه ي گمشده ي خويش مي رسد كه اول تمامي نيمه ي خودش را در عشق از بهترين اطلاعات موجود پر كند.

شما براي اينكه يك خانم زيبا و يك مرد متعهد و وفادار را جذب كنيد ، پيش از هر چيز نياز به اين داريد كه خودتان را قوي كنيد. اين قوي كردن يعني شما بدانيد چگونه بايد عاشقي كرد ؟

چگونه بايد به همسر عشق ورزيد و چگونه بايد همسر را در زندگي به سمت قله ي موفقيت هدايت كرد ؟

و اگر به اين ها آگاه باشيد ، بر اساس قانون جذب ازدواج مطمئنا به يكي از بهترين نتايج در زندگي شخصي خود خواهيد رسيد.

پيش نياز سوم  : 

انتظارت تان را منطقي كنيد.

سومين پيش نيازي كه يك انسان براي رسيدن به قانون جذب ازدواج نياز دارد اين است كه انتظاراتش را بر اساس آنچه كه در واقعيت وجود دارد منطقي كند.

شما هرگز نبايد رويا پردازي كنيد. رويا پردازي در اينجا با آرزوهاي بلند داشتن كاملا متفاوت است. انساني كه رويا پرداز است ، انساني است كه هيچ حركتي از خودش نشان نمي دهد و بر اساس قانون جذب ازدواج اين انسان محكوم به شكست است.

پس اگر مي خواهيد با توجه به قانون جذب ازدواج پيش برويد و اگر مي خواهيد با توجه به آنچه كه يك انسان براي رسيدن به يك عشق بزرگ نياز دارد ، حركت كنيد ، حتما بايد خيالتان را بابت روياپردازي ها راحت كنيد .

مطلب پيشنهادي :   27 ويژگي مديران موفق در رسيدن به آرامش

بر اساس قانون جذب ازدواج هر چه رويا از زن و يا مرد مورد علاقه ي تان داريد را دور بريزيد و واقع گرا باشيد. واقع گرايي به چه معناست ؟پ

منبع : محمدرضا تيموري

منبع : mohamadrezateimouri


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۵۳:۴۰ ] [ محمدرضا تيموري ] [ نظرات (0) ]

يكي از اصلي ترين ملزومات هر اداره و هر شركتي ، وجود پوشه هايي براي آرشيو كردن مدارك و اسناد است. هنگامي كه شما يك كسب و كار راه اندازي مي كنيد ، طبيعتا با حجم زيادي از مدارك ، سندها ، نامه ها و تبليغات اداري و سازماني روبرو مي شويد كه بايد براي نگهداري آن ها به فكر يك مكان امن و صد البته منظم باشيد .

سازمان دهي مدارك و اسناد ، قطعا يكي از سخت ترين كارهاي دفتري است . اما بهترين راه حلي كه براي جلوگيري از بي نظمي در نگهداري اسناد و مدارك در محل كار وجود دارد ، استفاده از پوشه است . اين روزها شركت هاي بزرگ ، از نگهداري زونكن ها و فولدرهاي قطور پرهيز مي كنند و سعي مي كنند كه براي نگهداري مدارك و اسناد ، از پوشه ها و فولدرها با طرح ها و جنس هاي مختلف استفاده كنند. دليل اصلي اين انتخاب نيز به صرفه بودن پوشه ها و هم چنين نظم بهتر در مقياس هاي حجمي است.

خوشبختانه ، اين روزها ، اصفهان با توجه به حجم گسترده ي توليد و رشد فرصت هاي صنعتي ، يكي از قطب هاي اقتصاد در ايران مي باشد . طبيعي است كه شركت هاي بسياري در حوزه هاي مختلف در حال فعاليت هستند و هر كدوم از اين شركت ها ، با توجه به ظرفيت كارشان ، نياز به آرشيو كردن اسناد و مداركشان دارند و مفتخريم كه بگوييم ، هم اكنون تيم نوژان گرافيك ، گسترده ترين توليد كننده و طراح پوشه هاي شركتي و تبليغاتي است.

https://nozhic.com/flag-printing-in-isfahan/

تمامي هم شهريان اصفهاني از امروز مي توانند چاپ پوشه در اصفهان را با كمترين قيمت و بالاترين كيفيت از تيم نوژان گرافيك سفارش دهند . براي اين امر نياز به حضور در محل هم نيست و اين بستر آنلاين ميتواند نيازهاي شما را براي چاپ پوشه در اصفهان برطرف كند.

اما در باب چاپ پوشه در اصفهان بايد بگوييم كه هر پوشه ، مي تواند كاربردهاي گوناگوني داشته باشيد . يكي از كاردبرهاي چاپ پوشه در اصفهان ، بحث تبليغات است . همانطوري كه بسياري از سررسيد ها ، ماگ هاي تبليغاتي و … به عنوان تبليغات مورد استفاده قرار مي گيرند ، پوشه ها هم مي توانند موارد تبليغاتي خوبي باشند .

جايي كه شما مي توانيد از لوگو ، آرم ، طرح اختصاصي و … ، خودتان استفاده كنيد.

https://nozhic.com/f-p-isfahan/


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۲:۴۷:۵۳ ] [ محمدرضا تيموري ] [ نظرات (0) ]

طبيعه كه با اين همه تعريف اين سوال توي ذهنتون شكل گرفته باشه كه حالا چطور ميشه از ان ال پي استفاده كرد و تكنيك هاي استفاده از ان ال پي چيه ؟ هر چند كه روش ها و تكنيك هاي ان ال پي رو نميشه در يك مقاله توضيح داد و بايد چندين جلسه كلاس و كتاب براش قائل شد ، اما ميتونيم اين رو بگيم كه براي رسيدن به يه سري از تكنيك هاي ساده مثال هايي وجود داره كه من اينجا به دو سه موردش اشاره مي كنم و مطمئن باشيد كه به زودي ، با يه مقاله ي ديگه اين مسئله رو براتون بيشتر توضيح ميدم و به شما استفاده از روش ها و تكنيك هاي ان ال پي رو ياد ميدم. براي آموزش تكنيكهاي ان ال پي NLP بايد اول از همه بگم كه سعي كنيد ذهنتون رو آزاد كنيد و از گام هاي كوچك شروع كنيد. هيچ كس يك شبه به موفقيت نرسيده است و هيچ كس هم يه شبه از دل اتفاقات بد زندگيش به سمت خوبي ها حركت نكرده ، اما بايد بگيم كه همه ي انسان هاي موفق در اين دنيا ، در يك دقيقه ، يك ساعت و يك شب تصميم گرفتند كه مسير زندگيشون رو عوض كنند. پس اگر احساس مي كنيد كه براي رسيدن به يك موفقيت و تغيير آمادگي كافي نداريد يا اگر فكر ميكنيد كه مقداري استرس در دلتون هست كه تغيير رو شروع كنيد ، اشكالي نداره ، ما با ان ال پي ميتونيم تمام اين موانع رو حل كنيم. اما اگر در مسير تغيير ، شجاعت تغيير كردن رو نداريد و احساس مي كنيد كه لايق تغيير نيستيد . كمي با خودتون خلوت كنيد . اين خلوت باعث ميشه كه يه خرده به خودتون بيشتر فكر كنيد و تصميمات مهم تري درباره ي ارزش هاي شخصي خودتون بگيريد. براي تغيير كردن بايد شهامت داشت . هر چند كه شهامت پيدا كردن رو هم ميشه با ان ال پي ايجاد كرد ، اما سعي كنيد تصميم شجاع بودن رو از همين الان تمرين كنيد. خب ميريم سراغ اينكه چند تا تكنيك ساده از ان ال پي رو با هم بررسي كنيم. اولين تكنيكي كه ميخايم بررسي كنيم ، مبحث از بين بردن خاطرات بد با استفاده از روش ان ال پي هستش. همه ي ما ميدونيم كه به چه حد خاطرات بد مي تونن روي زندگي ما تاثير منفي بزارن . طبيعتا همه ي ما تو برهه هاي مختلفي از زندگي خاطراتي روتجربه كرديم كه به شدت براي ما غم انگيز هستن . يكي از اين دست خاطرات ميتونه از دست دادن عشقي باشه كه مدت ها با او روزگار سپري كرديم . خب به نظرتون آيا ميشه با روش ان ال پي اين مسئله رو حل كرد؟ بله بايد بگيم كه ان ال پي ميتونه كاملا خاطرات بد رو از ذهن ما پاك كنند و به ما اين قدرت رو بدن كه با خاطري آسوده تر زندگي رو ادامه بديم. اولين كاري كه شما ياد مي گيريد كه با روش ان ال پي ، خاطرات بد رو از ذهنتون پاك كنيد ، مبحث ريشه يابي هست . ما آدم ها هيچ كدوممون نميتونيم به خودمون دروغ بگيم . ما آدم ها وقتي حالمون بده ، ميدونيم كه ريشه ي اين حال بد ، از كجاست . اولين تكنيكي كه ان ال پي به ما هديه ميده اينه كه بريم سراغ ريشه ي مشكلمون . وقتي پيداش كرديم ، اونموقه ميتونيم تكنيك هاي ان ال پي رو ، روش پياده كنيم. خب حالا فرض رو بر اين مي گذاريم كه ريشه ي مشكلات رو پيدا كرديم ، چحوري بايد محوش كنيم. ببينيد اولين مرحله براي رفع هر مشكلي بحث پذيرش هست . پذيرش يعني چي ؟ پذيرش يعني اينكه شما به اين درك برسيد كه اين خاطره بد بخشي از زندگي شما بوده و شما به هر دليل در اون شريك بوديد و حالا گذشته و نيازي نيست كه شما زندگي خودتون رو بخاطر يك اتفاقي كه حالا در زماني افتاده از بين ببريد .

https://masoumehteymouri.com/law-of-attraction-new/

شايد اين مرحله يه مقدار سخت باشه ، ولي بايد بگيم كه تنها راهي كه شما ميتونيد خودتون رو از گرداب ميدون دادن به خاطرات بد دور كنيد ، اينه كه با خودتون كنار بيايد . براي كنار اومدن با خودتون راه هاي زيادي داريد . ولي دو تا از بهترين راه ها براي كنار اومدن و يا به مرحله ي پذيرش رسيدن با استفاده از تكنيك ان ال پي رو براتون توضيح ميديم اولين راهي كه ميخايم براتون بگيم ، بحث نوشتن اتفاقات و خاطرات بد هست . نميدونم چقدر به اين قضيه آگاه هستيد كه پروسه ي نوشتن ، هميشه از اعماق وجود و تاريك ترين نقطه هاي ذهن انسان شكل مي گيره . زماني كه انسان مسئله اي رو مي نويسه ، تمامي كلمات از عميق ترين و كور ترين نقطه هاي ذهنش به روي كاغذ ميريزن و در واقع صورت خوب يا بدشون رو از دست ميدن . چرا؟ به اين دليل كه نوشتن مخزن اتفاقات ، احساسات و واكنش هاي ذهني رو كاملا تخليه مي كنه . پس اولين كاري كه بايد براي از بين بردن خاطرات بد اونم با استفاده از ان ال پي انجام بديد ، اينه كه بريد سراغ نوشتن و سعي كنيد مو به مو با جزئيات خاطرات بد رو بنويسيد و بعد از اينكه نوشتين ، اونها رو مچاله كنيد و بندازيد دور . اما دومين راه چيه ؟ دومين راه از بين بردن المان هايي هستش كه شما رو به ياد يك خاطره بد ميندازه . بزاريد يه مثال براتون بزنيم . فرض كنيد شما از دختر خانمي يا آقا پسري بعد از مدتي رابطه و يا زندگي مشترك جدا شديد. حالا براي اينكه شما خاطرات بدتون رو با اون شخصي كه سابقا باهاش بوديد ، فراموش كنيد ، نياز داريد كه هر آنچه كه شما رو به يك خاطره بد سوق ميده رو از بين ببريد . خب بهترين راه اينه كه نشونه ها رو از جلوي چشمتون دور كنيد. اگر هديه اي گرفتيد . اگر مدام به صفحه شبكه اجتماعيش مي ريد . اين ها رو از جلوي چشمتون دور كنيد. نياز به هيچ بي احترامي هم نيست . چرا كه كينه ورزيدن خودش تداوم دهنده ي يادآوري خاطرات بد هستش. بهترين راه اينه كه شما خيلي مسالمت آميز با خودتون اين جمله رو مرور كنيد كه : ” همه چيز تموم شده. ” . بعد از مدتي مي بينيد كه هر چي كه نشونه كمتر وجود داشته باشه ، حمله ي خاطرات بد به شما هم كمتر هستش. خب دوستان اميدواريم كه تا بدين جاي مقاله لذت كافي رو برده باشيد . اگر دوست داريد كه نسخه ي كامل اين مقاله رو بخونيد ، ميتونيد در كادر زير ايميلتون رو وارد كنيد و يا اينكه در اپليكيشن ما ، كه لينك دانلودشو اين زير گذاشتيم ، ادامه ي مقاله رو مطالعه كنيد.

ادامه مطلب در سايت معصومه تيموري


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۴ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۱۲:۵۶:۳۷ ] [ محمدرضا تيموري ] [ نظرات (0) ]

چاپ تقويم روميزي در اصفهان

تاريخ و زمان ، دو عامل مهم براي پيش برد فعاليت ها و كارهاي روزانه ، در بين تمامي مردم است. از اين رو ، بسيار مهم است كه ما بعنوان يك شركت يا يك برند كه فعاليت و حوزه ي كاريمان تقريبا با تمام مردم سر و كار دارد ، بر روي اين دو مورد تمركز كنيم و تبليغاتمان را بر روي مسئله ي زمان و تاريخ بگذاريم .

اگر يك مقدار دقيق تر نگاه كنيم ، تمامي شركت ها ، مجموعه ها ، سازمان و حتي منازل و ادارات دولتي و خصوصي ، از تقويم به عنوان يك يادآور تاريخ براي انجام كارهايشان استفاده مي كنند . پس تقويم مي تواند نقش مهمي در زمينه ي تبليغات و برند سازي ما داشته باشد . از اين بين در بعضي از شهرها و استان هاي كشور ، اهميت تاريخ و تقويم بيشتر مي باشد و اين عامل هم به طور مشخص به ميزان گستردگي فضاي كسب و كار و تعامل مردم با اتفاقات روزانه دارد.

شهر اصفهان ، به عنوان يكي از وزنه هاي اقتصادي ايران ، يكي از آن شهرهايي است كه اهميت تاريخ و تقويم در آن بسيار زياد است . پس مي توانيم به شما اين پيشنهاد را عرضه كنيم كه يكي از بهترين و ماندگار ترين راه هاي تبليغ در اصفهان ، چاپ تقويم روميزي در اصفهان است. 

حال چرا روي تقويم روميزي و چاپ تقويم روميزي در اصفهان تمركز داريم ؟ به اين دليل كه تقويم ها ، شكل هاي مختلف دارند . بعضي ها سررسيد توليد مي كنند ، بعضي ها تقويم ديواري چاپ مي كنند ، اما اگر دقت كرده باشيد ، تمامي مديران و مردم ، يك تقويم روميزي جمع و جور بر روي ميز كارشان دارند كه همه ي اتفاقات و برنامه هاي كاري شان را با آن تقويم مرور مي كنند .

 

مقدمه

از طرفي ديگر چاپ تقويم روميزي در اصفهان اين قدرت را ايجاد مي كند كه شما با يك بار هزينه كردن ، به مدت يكسال بر روي ميز يك مدير ، يك رئيس و يا حتي يك خانواده حضور مستمر داشته باشيد. و حتي بر اين باوريم كه به جاي تبليغ هاي گسترده ي محيطي ، مي توان از تقويم روميزي استفاده كرد و يكسال تمام ، يك بيلبورد اختصاصي بر روي ميز يك مدير يا يك شركت كاري فراهم آورد.

اما نكته ي مهم اين است كه شما بايد به تقويمي فكر كنيد و تقويمي را چاپ كنيد كه در بين هزاران تقويم تبليغاتي ، بتواند نظر يك مدير و يا يك مجموعه را جلب كند و آن را روي ميز كارشان قرار دهند. پس مهم است كه براي چاپ تقويم روميزي در اصفهان ، از مجرب ترين تيم طراحي و توليد شهر استفاده كنيد. براي چاپ تقويم روميزي ارزان ، تيم نوژان گرافيك ، با كادري برجسته ، در خدمت شماست.

ما مدل هاي مختلفي را براي شما فراهم كرده ايم كه مي توانيد از بخش محصولات آن ها را ببينيد .

مدل هايي نظير تقويم روميزي روزشمار، تقويم روميزي منشي و مديران، تقويم روميزي پايه دار يا تقويم روميزي مثلثي كه همگي داراي طراحي اختصاصي تيم نوژان گرافيك مي باشد.

اما سوال اصلي اينجاست كه شما بايد به چه نكاتي در زمينه ي چاپ تقويم روميزي در اصفهان دقت كنيد كه تبليغات شما موثر واقع شود :

طرح تقويم روميزي

اولين چيزي كه شما براي چاپ تقويم روميزي در اصفهان ، به آن بايد توجه كنيد ، مسئله ي طراحي و طرح تقويم روميزي است.

اگر شما روي طراحي خودتان وقت بگذاريد و يك طرح مناسب براي تقويم خودتان انتخاب كنيد ، طبيعتا چشمان بيشتري به سمت تقويم شما جذب مي شود و اين مسئله به تبليغات شما و برند شدن شما كمك شايان توجهي مي كند و اين را هم بدانيد كه اگر به اين مسئله ، يعني طرح چاپ تقويم روميزي در اصفهان دقت نكنيد ، نوع ديد مخاطب به شما ، ديد بدي خواهد شد و همين يك سهل انگاري تبليغات ديگر شما را هم تحت پوشش قرار ميدهد.

البته اين را هم بگوييم كه در بحث طراحي ، مسائلي نظير رنگ ، عكس ها ، فونت ها و ساير موارد بسيار تاثير گذار است كه ما توضيحات كامل را در اين مقاله برايتان ذكر كرده ايم.

به همين منظور ، ما با حضور تيم مشاوري كه در زمينه ي تبليغات داريم و از سوي ديگر با حضور طراحان زبده اي كه در زمينه ي طراحي تقويم روميزي داريم ، اين امكان را براي شما فراهم كرده ايم كه به روز ترين طرح هاي موجود در زمينه ي چاپ تقويم روميزي در اصفهان را توليد و عرضه كنيد.

ادامه مطلب در سايت نوژيك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ فروردين ۱۳۹۹ ] [ ۰۲:۲۹:۳۶ ] [ محمدرضا تيموري ] [ نظرات (0) ]
يك نويسنده در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان:

 

منيژه آرمين گفت:نويسندگي در ايران درآمدزا نيست از اين رو اين حرفه در ايران تفنني دنبال مي شود.

نويسندگي در ايران تفنني است نه حرفه‌ايمنيژه آرمين نويسنده كشورمان در گفت و گو با خبرنگار حوزه ادبيات  گروه فرهنگي باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص اينكه عده‌اي مي‌گويند نويسندگيدر ايران تفنني دنبال مي‌شود نه حرفه اي، گفت: بنده با اين قضيه كاملا موافق هستم البته ما نويسندگان حرفه‌اي و قديمي اصيل هم در كشور بسيار داريم. ولي هيچ كدام از آنها از راه نويسندگي امورات زندگي خود را نمي‌گذرانند، چون درآمدزا نيست و شغل‌هاي ديگري هم در جامعه دارند.

آرمين با اشاره به كار نويسندگي در جامعه اظهار داشت: نويسندگي كار بسيار سختي است و فقط نوشتن نيست، بلكه تحقيقات كتاب خانه‌اي و ميداني دارد كه اين قضايا متاسفانه در كار نويسندگي لحاظ نمي‌شود. اگر سياست گذاران ادبي و فرهنگي حقوق و پاداشي براي تحقيقاتي كه نويسندگان هنگام نوشتن كتاب خود انجام مي‌دهند قائل شوند، باعث بالا رفتن ارزش كار نويسندگان و ارتقاي كيفي كتاب‌ها مي‌شود.

اين نويسنده در خصوص وضعيت هنر داستان نويسي در كشور گفت: وضعيت نويسندگي در جامعه از نظر تعداد نويسندگان، كيفيت كتاب‌ها و ديدگاه‌هايي كه وجود دارد بسيار خوب است.

mohamadrezateimouri.com/one-hundred-years-of-solitude/

آرمين با اشاره به شرايط كار نويسندگان در كشور بيان كرد: نويسندگي در ايران غير از شرايط مادي در اوضاع نسبتا خوبي به سر مي‌برد چون نويسنده مي‌تواند كتاب‌هاي زيادي بخواند، براي نوشتن كتاب خود مصاحبه بگيرد و منابع را پيدا كند.

اين نويسنده در خصوص حرف عده‌اي مبني بر اينكه با كمبود رمان خوب مواجه هستيم، گفت: اتفاق خوبي كه در اين حوزه مي‌افتد اين است كه تعداد رمان ها بسيار زياد است اما در واقعيت به همان اندازه رمان بد و كم كيفيت هم وجود دارد.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

آرمين در خصوص كيفيت كتاب ها گفت: تعدادي كتاب وجود دارد كه فقط كلمات آن به هم ربط داده شده و هيچ گونه تاثيري بر مخاطب نمي‌گذارد و موضوعيتي ندارد و حتي امكان دارد از آن رمان بد استقبال زيادي هم شود.

وي گفت: حتي نوشتن رمان كم كيفيت هم كاري بسيار دشوار است و نوشتن هرصفحه آن زمان زيادي از نويسندگان مي‌گيرد. بنده معتقدم اگر دولت براي نويسندگان يك درآمدي را در نظر بگيرد هم انگيزه كار نويسندگان بالا مي‌رود و هم مي‌توانيم به تعداد رمان‌هاي خوبي در جامعه دست پيدا كنيم.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۰۹:۱۱:۲۲ ] [ محمدرضا تيموري ] [ نظرات (0) ]

 

خبرهايي از كاغذ دولتي و زمزمه تبرئه قاچاقچيان كتاب

خبرهايي درباره عرضه كاغذ دولتي بين ناشران و زمزمه‌هاي تبرئه قاچاقچيان كتاب از جمله خبرهاي مهم حوزه كتاب در اين هفته هستند.

خبرگزاري مهر _ گروه فرهنگ: هفته‌اي كه گذشته ۱۳ خبر مهم درزمينه كتاب و نشر داشت كه يك‌عنوان‌شان بين‌المللي و مربوط به رويدادهاي چاپ كتاب در كشور فرانسه بود. پس از هفته ۲۰ خبري گذشته، اين‌هفته كمي كم‌خبر به نظر مي‌رسد. گزارش با خبرهايي درباره كاغذ و قاچاق كتاب شروع مي‌شود و سپس ۲ خبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ادامه پيدا مي‌كند.

۴ خبري بعدي اين گزارش درباره فعاليت‌ها و اخبار موسسه خانه كتاب هستند و پس از آن‌ها هم ۴ خبر ديگري مرور مي‌شود كه ۲ عنوان از آن‌ها درباره رونمايي كتاب و ۲ عنوان ديگر هم مربوط به حوزه شعر و ادب هستند.

خبرهاي مهم بين‌المللي اين گزارش هم، مربوط به اعطاي يك جايزه حوزه كتاب در فرانسه به پژوهشگري ايراني و چاپ كتاب خاطرات نيكلا ساركوزي رئيس‌جمهور پيشين فرانسه هستند. هفته گذشته يكي از ۳ خبر بين‌المللي گزارش، مربوط به فرانسه و كاهش ميزان فروش كتاب در اين كشور بود.

در ادامه مشروح گزارش خبرهاي مهم حوزه كتاب و نشر را در اين هفته از نظر مي‌گذرانيم؛

خبرهايي از كاغذ دولتي

در هفته‌اي كه گذشت، اخباري درباره مساله عرضه كاغذ دولتي بين ناشران منتشر شد. براساس اين اخبار گفته شد كه موضوع توزيع كاغذ از سامانه تدارك ديده شده براي اين منظور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وارد فاز عملي شده و توزيع كاغذ دولتي ميان ناشران به‌زودي با مشاركت بخش خصوصي شروع خواهد شد.

همچنين مشخص شد بيش از ۵۰۰ ناشر تقاضاي خود را براي استفاده از اين كاغذ ثبت كرده‌اند و كار بررسي پرونده و فعاليت آنها از هفته گذشته آغاز شده است. طبق اطلاعاتي كه خبرنگار مهر اين‌هفته به دست آورد، مشخص شد كاغذهاي مورد اشاره، از نوع تحرير و هم از نوع بالك و بسته به درخواست ناشران توزيع خواهد شد و قيمت آنها براي هر بند كاغذ سه ورقي بندي ۱۲۰ زهار تومان و براي هر بند كاغذ چهار و نيم ورقي ۱۶۰ هزار تومان قيمت گذاري شده است.

زمزمه‌هايي از تبرئه قاچاقچيان كتاب

اين‌هفته گزارشي درباره پرونده‌هاي شكايت يكي از ناشران بزرگ كشور عليه قاچاق كتاب‌هايش منتشر شد. اين‌خبر درباره صدور حكم دادگاه يكي از پرونده‌هاي بزرگ اين موضوع درباره نشر ققنوس بود. مهدي حسين‌زادگان مدير داخلي نشر ققنوس درباره اين مساله، در گفتگويي كه با مهر داشت، گفت دادگاه رسيدگي به شكايت ما، اتهام را متوجه يك كتابفروشي در سبزوار دانست كه خود را مقصر نمي‌دانست. در نهايت نيز دو نفر از متهمان تبرئه و براي دو نفر نيز حكم حبس تعزيري شش ماهه صادر شد.

در حال حاضر، پرونده‌هاي مشابهي درباره انتشار غير قانوني آثار ناشران ديگري از جمله نگاه و ثالث نيز در دست بررسي و در انتظار بررسي و صدور حكم است.

تاكنون ۸ پرونده براي بررسي به اين پديده از سوي اتحاديه ناشران وكتابفروشان تهران تشكيل شده است كه نزديك به ۳۰ شاكي نيز دارد و در عين حال بخشي از ناشران بزرگ دولتي نيز تاكنون اقدام به شكايت در اين زمينه نكرده‌اند.

جلسه معاون فرهنگي وزير ارشاد با توليدكنندگان نوشت افزار

محسن جوادي معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي روز سه‌شنبه ۱۸ تير با تعدادي از توليدكنندگان نوشت افزار ديدار كرد و در جريان مسائل ومشكلات آن‌ها قرار گرفت.

خريد جديد وزارت ارشاد از ناشران

خبر ديگري كه اين‌هفته از معاونت فرهنگي وزارت ارشاد منتشر شد، مربوط به خريد جديد وزارت ارشاد از ناشران بود. طبق اين خبر كه شنبه منتشر شد، در جلسه ۶۱۰ هيأت انتخاب و خريد كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خريد ۳۰۵ عنوان كتاب در ۳۰ هزار و ۴۵۰ نسخه به مبلغ كل ۸ ميليارد و ۹۴۵ ميليون و ۹۰۰ هزار ريال به تصويب رسيد.

انتصاب دبيران علمي كتاب سال و جايزه جهاني كتاب سال

يكي از خبرهاي اين هفته هم مربوط به وزير ارشاد و هم خانه كتاب و جايزه كتاب سال بود. سيد عباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در احكامي جداگانه دبيران علمي سي‌وهفتمين دوره جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران و بيست و هفتمين دوره جايزه جهاني كتاب سال را منصوب كرد. به‌موجب اين خبر، صالحي در حكمي حجت الاسلام محمدعلي مهدوي راد را به‌عنوان دبير علمي سي‌وهفتمين دوره جايزه كتاب سال و در حكم ديگر، احمدعلي حيدري را به‌عنوان دبير علمي بيست‌وهفتمين دوره جايزه جهاني كتاب سال منصوب كرد.

ارسال اطلاعات ناشران كتاب‌هاي موسيقي براي شابم

اطلاعات ناشران و ناشرمولفان كتاب‌هاي موسيقي كه عضو نظام شابم (Ismn) هستند، طي روزهاي گذشته در تيرماه، توسط واحد شابك و شابم موسسه خانه كتاب به سازمان جهاني شابم ارسال شد كه خبر اين اتفاق ديروز چهارشنبه منتشر شد.

تمديد اعتبار بن‌كارت‌هاي الكترونيك خريد كتاب اهل قلم

خبر ديگر از موسسه خانه كتاب، درباره تمديد اعتبار بن‌كارت‌هاي خريد كتاب اهل قلم بود. به‌موجب اطلاعات اين خبر، بن‌كارت‌هاي الكترونيك خريد كتاب اهالي قلم از دوشنبه ۱۰ تير فعال، و اعتبار آنها تا پايان سال ۱۳۹۹ تمديد شده است.

پايان مهلت ثبت‌نام در تابستانه كتاب

سومين خبر از خانه كتاب، پايان مهلت ثبت‌نام كتابفروشي‌ها در طرح تابستانه كتاب ۹۸ بود. مهلت ثبت‌نام در اين طرح چهارشنبه اين‌هفته بود.

رونمايي از كتاب «روايت رهبري»

مراسم رونمايي از كتاب «روايت رهبري» كه از سوي دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب اسلامي منتشر شده است صبح يكشنبه اين‌هفته در فرهنگسراي انديشه برگزار شد.

رونمايي از گنجينه تاريخ ادبيات كودك و نوجوان

اين‌هفته همچنين مجموعه «گنجينه تاريخ ادبيات كودك و نوجوان» با حضور مولفان و نويسندگان اين مجموعه در سراي اهل قلم رونمايي شد. اين‌مجموعه، با هدف بازخواني آثار قديمي ادبيات فارسي كودكان توسط انتشارات مدرسه به چاپ رسيده و شامل ۲۰ جلد است كه گزيده‌اي از كتاب‌هاي دوره قاجار را براي كودكان شامل مي‌شود و رونمايي‌اش روز يكشنبه ۱۶ تير انجام شد.

معرفي داوران پنجمين اجلاس شاعران هم‌سرا

امير عبدالحسيني دبير پنجمين اجلاس شاعران معاصر (هم‌سرا) در خبري كه اين‌هفته به نقل از او منتشر شد، مرتضي اميري اسفندقه، عبدالجبار كاكايي و سعيد بيابانكي را به عنوان داوران اين رويداد معرفي كرد.

درگذشت يك شاعر جوان

خبر ديگر از حوزه شعر و ادب كشور، متاسفانه درگذشت يك شاعر جوان است. مرتضي شهيد حنيفي از شاعران جنگ و دفاع مقدس روز شنبه اين‌هفته بر اثر سكته قبلي درگذشت. اين شاعر متولد سال ۱۳۶۰ بود.

اعطاي جايزه پي‌ير آنتوان برنهم به اسلام‌شناس ايراني

اولين خبر بين‌المللي گزارش اين‌هفته، اهداي جايزه تاريخ اديان «پي‌ير آنتوان برنهم» توسط آكادمي كتيبه‌شناسي و زبان‌هاي باستاني فرانسه به محمدعلي اميرمعزي، اسلام‌شناس و شيعه پژوه است. اين جايزه به دليل انتشار آخرين كتاب اميرمعزي با نام «حجت خدا la preuve de Dieu» به وي اختصاص يافته است. كتاب «la preuve de Dieu» خردادماه سال گذشته از سوي انتشارات Cerf پاريس در فرانسه منتشر شد.

چاپ خاطرات رئيس‌جمهور پيشين فرانسه

رسانه‌هاي فرانسه اين‌هفته از انتشار كتاب خاطرات سياسي نيكلا ساركوزي، رئيس‌جمهور پيشين اين كشور با عنوان «شوق» خبر دادند. خبرگزاري فرانسه با

انتشار اين خبر اشاره كرده كه ساركوزي در اين كتاب بيشتر به موضوع پيروزي خود در انتخابات رياست جمهوري پرداخته است

منبع : مهر نيوز.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۰ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۱۰:۱۸ ] [ محمدرضا تيموري ] [ نظرات (0) ]
انبار كتب قاچاق كشف شده

براساس اين آمارها كه از فروش انواع كتاب حكايت دارد، داستان خارجي در صدر علاقه‌مندي‌هاي كتابخوان‌هاي ايراني قرار دارد و بعد از آن هم كتاب‌هاي ديني.

به گزارش مشرق، صرف‌نظر از اين‌كه چقدر اهل كتاب خواندن هستيم، آمارهاي خانه كتاب از علاقه و توجه ما ايراني‌ها به داستان‌هاي خارجي خبر مي‌دهد. براساس اين آمارها كه از فروش انواع كتاب حكايت دارد، داستان خارجي در صدر علاقه‌مندي‌هاي كتابخوان‌هاي ايراني قرار دارد و بعد از آن هم كتاب‌هاي ديني. همچنين ميزان فروش داستان‌هاي خارجي در مقايسه با داستان‌هاي تاليفي تقريباً سه برابر است كه البته با در نظر گرفتن حجم كتاب‌هايي كه هر سال در سراسر جهان توليد مي‌شود، اين عدد كاملاً منطقي به نظر مي‌رسد. تا اينجاي ماجرا نكته خاصي وجود ندارد اما مقايسه ژانرهاي مورد علاقه ما با آنچه در جهان ادبيات رخ مي‌دهد، قابل توجه است. در ادامه مي‌توانيد فهرستي از كتاب‌هاي پرفروش ايراني و خارجي را ببينيد و اين تفاوت‌ها را درك كنيد.

پرفروش‌ترين‌ها در ايران
تا اينجاي ماجرا مي‌دانيم كه داستان‌هاي خارجي، پرفروش‌ترين كتاب‌ها در ايران هستند و طبق آماري كه خانه كتاب از طرح‌هاي عيدانه، تابستانه و پاييزه كتاب منتشر كرده، در سال گذشته اين كتاب‌ها در صدر پرفروش‌ها قرار داشتند:

ملت عشق، جز از كل، من پيش از تو، خودت باش دختر و دختري كه رهايش كردي. در فصول مختلف سال گاهي برخي كتاب‌ها به صدر اين فهرست راه پيدا كرده بودند مثل كتاب هنر شفاف انديشيدن و هنر خوب زندگي كردن كه قصه‌گو نيستند، اما به‌طور معمول آنچه مورد توجه ما ايراني‌ها قرار گرفته كتاب‌هاي داستاني بوده است. بياييد نگاهي به داستان اين كتاب‌ها بيندازيم كه توسط خانه كتاب منتشر شده است. عامه‌پسندهاي ترجمه‌اي بخش مهمي از اين فهرست را به

https://mohamadrezateimouri.com/one-hundred-years-of-solitude/خود اختصاص داده‌اند.

ملت عشق: اين كتاب به قلم اليف شافاك يكي از پرفروش‌ترين كتاب‌هاي ايران و جهان بوده است و داستانش را از زبان زن ميانسالي روايت مي‌كند و به زندگي مولانا و آشنايي او با شمس مي‌پردازد. طبيعي است براي ما ايراني‌ها چنين كتابي در صدر فروش قرار بگيرد.

جز از كل: اولين رمان استيو تولتز است و داستان زندگي مردي را روايت مي‌كند كه در دفترچه خاطراتش نوشته شده و پسرش براساس اين خاطرات، زندگي او را براي پليس و نيز براي مخاطب روايت مي‌كند.

من پيش از تو: اين كتاب يك اثر عاشقانه است و شايد جذاب‌ترين اثر جوجو مويز براي ما ايراني‌ها چون از پنج سال پيش همچنان در فهرست پرفروش‌ها قرار دارد. اين كتاب داستان زندگي دختري و پسري از دو طبقه متفاوت اجتماعي است كه به يكديگر علاقه‌مند مي‌شوند. پسر جوان كه ورزشكار، ماجراجو و اهل سفر و ثروتمند بوده حالا در اثر تصادف زمينگير شده و دختر جوان پرستاري او را به‌عهده دارد.

خودت باش دختر: اگر چه ريچل هاليس اين كتاب را درباره دروغ‌هايي نوشته كه جامعه به زن‌ها مي‌گويد اما به هر حال يك اثر داستاني نوشته است چون كتاب، پر از داستان‌هاي عجيب، خنده‌دار و تلخ است كه نويسنده از زندگي شخصي‌اش تعريف مي‌كند و از شيوه قصه‌گويي براي انتقال تجربياتش به مخاطب بهره مي‌گيرد.

دختري كه رهايش كردي: باز هم جوجو مويز يك داستان عامه‌پسند جذاب روايت كرده كه قهرمانانش دو زن هستند، يكي در زمان اشغال فرانسه و ديگري در زمان حال در لندن. بين اين دو زن يك چيز مشترك وجود دارد و آن هم يك تابلوي نقاشي است كه يك روايت عاشقانه دارد.

پرفروش‌ترين‌ها در دنيا
درباره رمان‌هاي پرفروش جهان مي‌توان اطلاعات بسياري با جزئيات دقيق به دست آورد؛ مثلاً اين‌كه در چه بازه زماني، كدام رمان‌ها پرفروش بوده‌اند. اين بازه زماني حتي فروش‌هاي هفتگي را هم شامل مي‌شود، اما نگاهي داشته‌ايم به پرفروش‌ترين كتاب‌هاي سال ۲۰۱۸ ميلادي. براساس گزارش سايت آمازون به عنوان بزرگ‌ترين كتابفروشي آنلاين دنيا، مهم‌ترين كتاب‌هاي پرفروش در سال گذشته ميلادي به اين شرح بوده‌است:

شايسته: اين كتاب نوشته ميشل اوباما، همسر رئيس‌جمهور سابق آمريكا در رتبه نخست فهرست كتاب‌هاي پرفروش سال ۲۰۱۸ قرار گرفته و شامل خاطرات نويسنده است. البته در سال جاري ميلادي هم كتاب شدن از ميشل اوباما منتشر شده كه به محض انتشار در صدر فروش قرار گرفت و ممكن است جزو پرفروش‌هاي سال ۲۰۱۹ ميلادي نيز باشد.
خودت باش دختر: اين كتاب از ريچل هاليس گويا فقط مورد توجه مخاطبان ايراني نبوده و خارجي‌ها هم از آن استقبال كرده‌اند تا جايي كه در رتبه دوم پرفروش‌ترين كتاب‌هاي سال ۲۰۱۸ قرار دارد.

آتش و خشم: اگر كتاب «خر كج و كوله» نوشته كريگ اسميت را به اين دليل كه مربوط به خردسالان است از فهرست پرفروش‌ترين كتاب‌هاي سال گذشته ميلادي حذف كنيم، كتاب ضد ترامپ آتش و خشم رتبه سوم را از آن خود مي‌كند. اين كتاب نوشته مايكل وولف خبرنگار و نويسنده آمريكايي است كه به مسائل گوناگوني از پشت پرده كاخ سفيد از جمله توصيف رفتار رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا و تعامل آشفته او با كاركنان ارشد كاخ سفيد تا ارائه توضيحات خفت‌باري درباره خانواده ترامپ پرداخته است.

ترس؛ ترامپ در كاخ سفيد: يك كتاب ضد ترامپ ديگر كه باز هم توسط يك روزنامه‌نگار آمريكايي به نام وودوارد نوشته شده است. اين كتاب نگاهي ترسناك به داخل كاخ سفيد ترامپ دارد و نويسنده تصويري واقع‌بينانه و مستند از دولت ترامپ به خوانندگان ارائه مي‌دهد و براي نخستين‌بار واقعيت‌هايي را بيان مي‌كند كه تاكنون مطرح نشده است.


۱۲ قانون براي زندگي: اين كتاب به قلم جردن جي پترسون با حذف يك كتاب كودك ديگر به نام يك روز در زندگي مارلون باندو نوشته جيمز توئيس در رتبه پنجم قرار مي‌گيرد و همان‌طور كه از نامش پيداست، قوانين و اندرزهايي براي مخاطبانش دارد تا زندگي سرشار از لذت و موفقيت داشته باشند.

 

منبع : خبرگزاري مشرق*جام جم


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ] [ ۱۱:۲۱:۱۷ ] [ محمدرضا تيموري ] [ نظرات (0) ]
ميانبرهاي محبوبيت و آفاتي كه روي درخت ادبيات رشد مي كند

گرچه نبايد بخيل بود و اجازه داد هر كسي كه دستي بر قلم دارد بتواند خودش را به محك آزمون مخاطب قرار دهد اما......

در اين چند سال اخير پديده اي در عرصه ادبيات ايران رشد كرده است كه پرداختن به هر كدام از آن‌ها فرصتي جدا مي طلبد اما شايد يكي از بارزترين آن‌ها  تشكيل صف هاي طويل براي خريد و امضاي نويسندگان تازه كار است كه ازشبكه هاي اجتماعي مستقيما به شهر محبوبيت در ادبيات پل زده اند.

معمولا افراد مختلف به فراخور جايگاهشان در ادبيات به اين پديده نگاه متفاوتي دارند، برخي با نفرت و خشم به اين صف ها  مي نگرند و برخي بي تفاوت،‌چون موجي كه مي گذرد ، برخي از مخاطبان جوان اين آثار هم ،اصحاب ادبيات را به حسادت، محافظه كاري وتماميت خواهي متهم مي كنند.

اما حقيقت اين است كه بايد با نگاهي جامع و به دور از سوگيري خاص ناشي ازجايگاه به اين پديده نگريست.

در اين كه اين گونه آثار اغلب ارزش ادبي بالايي ندارند شكي نيست ،به اين نكته خود ناشراني كه اين گونه آثار را منتشر مي كنند نيز معترفند . از طرف ديگر شكي نيست كه فروش بالاي اين آثار نهايتا  از طريق علاقه مند شدن قشر جوان و نوجوان به كتابخواني به نفع صنعت نشر و فرهنگ كشور است.

مطلب پيشنهادي :خلاصه رمان صد سال تنهايي

اما عادت به دلنوشته خواني ، قصه هاي آپارتماني و كافي شاپي ،سانتي مانتاليسم جعلي و گاه تقليدي ،پايين آمدن سطح سليقه مخاطب ادبيات ايران و ايجاد تب كاذب نويسنده شدن و محبوبيت كه اكثرا با حرمان و سرخوردگي اجتماعي توام مي شود شبيه آفتيست كه روي درخت تناور ادبيات ايران رشد كرده است.

كم نيستند جواناني كه با ديدن اين صف ها و ديدن صفحات پر رونق اينستاگرام اين نويسندگان به اين نتيجه مي رسند كه آن‌ها هم مي توانند...بنابراين با شركت در يكي دو كلاس آموزش نويسندگي كه گاهي توسط همين نويسندگان جوان يا افراد فاقد صلاحيت در حوزه ادبيات داستاني و شعر  اداره مي شود و خواندن تعداد محدودي كتاب ،پا در حوزه اي مي گذارند كه نياز به مطالعه  و تجربه زيستي بيشتري دارد در حالي كه اكثرا از اين دو فاكتور به اندازه كافي اندوخته ندارند. اين جويندگان شهرت در برخورد با اولين مانع جدي توسط ناشر يا محفل هاي ادبي ،افسرده شده و عطاي ادبيات را به لقايش ميبخشند و براي چهره شدن و هويت يابي و خودنمايي، حوزه هاي ديگري را امتحان مي كنند.

اين موضوع سبب شده است كه ادبيات ايران به عنوان موجودي زنده به جاي پروردن مخاطب خوب و حرفه اي و كتابخوان هايي كه سرمايه فرهنگي كشور باشند ، انبوهي نويسنده كم مايه و ميان مايه بپرورد و  اين فرآيند به جاي بالا بردن فرهنگ مطالعه به باليدن نسلي پر مدعا و متوقع و در نهايت افسرده منجر مي‌شود.

نسلي كه با اتكا به خواندن و يا نوشتن يكي دو اثر خود را از مطالعه و تحقيق در تاريخ ادبيات ايران و جهان و اصولا تئوري ها و اصول پايه اي هنر بي نياز ببيند و خود را در هاله اي از توهم نخبگي بپيچد كه در خوشبينانه ترين حالت بايد گفت كه به دانايي و فرزانگي منجر نمي شود.

به نظر مي رسد در اين شرايط نقش نويسندگان و منتقدان ادبيات جدي برجسته تر است چون اكثرا از كنار اين آثار بي تفاوت مي گذرند و با آن‌ها مانند نويسنده اي از سياره اي ديگر برخورد مي كنند،آن ها را بررسي نمي كنند و نقاط قوت و ضعف آن‌ها را در رسانه ها و محافل به بحث نمي گذارند. در حالي كه مخاطبان فرداي ادبيات جدي كساني هستند كه لاجرم  و با دلايل فراوان فعلا در صف آثار ادبيات حاشيه اي و اينستاگرامي ايستاده اند و چشم‌هايشان از شوق گرفتن امضا از نويسنده اي جوان و تا ديروز گمنام، برق مي زند.

منبع : خبر آنلاين


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۸:۴۷:۴۲ ] [ محمدرضا تيموري ] [ نظرات (0) ]

به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران جوان، ساخت يك تيم كاري موفق فراتر از پيدا كردن گروهي از افراد با مهارت‌هاي حرفه‌اي و پيچيده است. بر اساس آماري كه در نتيجه مصاحبه با بيش از ۵۰۰ مدير در يكي از موفق‌ترين كمپاني‌هاي بيزينسي در كشور آمريكا صورت گرفت مشخص شد كه تمامي اين افراد معتقدند كه براي موفقيت كاري بايد اهميت و ارزش «كار گروهي» در اولويت دغدغه‌هاي يك مدير باشد.

در زير ديدگاه‌ها و نگرش مديران موفق را برايتان نوشته‌ايم تا با اتكا به آن‌ها بتوانيد زمينه ساخت يك تيم كاري موفق، پربازده و خلاق را در محيطي مملو از اعتماد دو طرفه و همكاري مشترك را ايجاد كنيد و رونق بيشتري به كسب و كار خود ببخشيد.

الف: برنامه‌ريزي كاري داشته باشيد

شما به عنوان يك مدير در وهله اول بايد براي آنچه كه مي‌خواهيد به انجام برسد اهدافي شفاف و قابل اندازه‌گيري داشته باشيد.

«اگر بيشتر از سه اولويت در برنامه‌ريزي خود داشته باشيد، يعني در واقع هيچ اولويتي نداريد». جيم كالين: نويسنده كتاب‌هاي مديريتي پرفروشي همچون «خوب به عالي» و «بساز براي هميشه»

۱- استخدام نيروي ماهر كافي نيست

اگر از مديران برجسته و موفق در مورد سبك مديريتي‌شان سوال بپرسيد يكي از پاسخ‌هاي مشترك اغلب آن‌ها اين خواهد بود: «من بهترين افراد را استخدام كرده‌ام و آن‌ها همه تلاششان را در راستاي پيشبرد اهداف شركت به كار مي‌برند.» اين جمله در مراتب خاصي معنا پيدا مي‌كند. استخدام افراد حرفه‌اي يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي استخدام يك تيم قوي و موفق است و البته، استقلال دادن به آن‌ها براي انتخاب بهترين روش كاري نيز يك محرك بسيار قوي بشمار مي‌رود.

اما مديريت كردن يك تيم برخلاف آنچه به نظر مي‌رسد كار به هيچ عنوان ساده‌اي نيست. مديران بايد در تمامي امور نقش عملي پرررنگي داشته باشند تا مطمئن شوند كه تمامي اعضاي تيم به درستي روي كار‌هاي خود متمركز هستند و اولويت‌هاي كاري آن‌ها درست و دقيق است.

براي ايجاد فرهنگ كار گروهي در محل كار شش قانون اصلي و كليدي وجود دارد كه اگر تمامي آن‌ها به درستي و كامل انجام شوند، تاثير شگرفي در پيشرفت كاري خواهد داشت. خوبي اين راهكار‌ها اين است كه براي تمامي گروه‌هاي كاري از ۵ نفر گرفته تا ۵۰۰ هزار نفر هم جوابگو است و محدوديتي در راستاي بزرگي يا كوچكي شركت ندارد.

۲- نقشه راه شفاف و دقيق تهيه كنيد

تمامي مديران پاسخ به يك سوال اساسي را به كارمندان خود بدهكار هستند؛ سوالي كه تقريبا تمامي كودكان هنگام سفر‌هاي جاده‌اي از والدين خود جويا مي‌شوند: «ما به كجا مي‌رويم و قرار است چگونه به آنجا برسيم؟» به زبان ساده‌تر: هدف چيست و چگونه قرار است ميزان پيشرفت كاري اندازه‌گيري شود؟

شايد در ظاهر اين سوالات ساده به نظر برسند، اما در واقعيت يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هايي به حساب مي‌آيد كه مشاغل، مديران و گروه‌هاي كاري با آن مواجه هستند. موفقيت از نظر شما چيست؟ اگر يك نمودار و تابلوي امتيازدهي براي رصد كردن موفقيت در طول زمان داشته باشيد، آيا مي‌توانيد اين ميزان را اندازه‌گيري كنيد؟

جيم كالين، نويسنده كتاب‌هاي مديريتي پرفروش در آمريكا و ديگر كشور‌هاي جهان در اين رابطه اعتقاد دارد: مشكل زماني شروع مي‌شود كه مديران ۵، ۷ يا ۱۱ اولويت براي كار و اهداف خود تعيين مي‌كنند. اگر شما بيش از ۳ اولويت كليدي در شغل خود داشته باشيد، يعني در واقع هيچ اولويتي نداريد.

تعيين اولويت‌هاي اصلي كار و قابل اندازه‌گيري بودن آن‌ها يكي از مهم‌ترين و چالش‌برانگيزترين وظايف يك مدير و رهبر گروه است؛ به اين خاطر كه تقريبا تمامي وظايفي كه براي كارمندان تعريف مي‌شود بايد از اين اهداف مشتق شده باشند.

اين اهداف بايد همانند تعيين مسير پرتاب يك راكت نظامي دقيق و با جزئيات تعيين شود، زيرا كوچك‌ترين اشتباه محاسباتي مي‌تواند تيم را به بيراهه كشانده و از مسير موفقيت و پيشرفت دور كند.

۳- تابلوي امتيازات را با ديگر اعضاي گروه به اشتراك بگذاريد

يكي ديگر از فوايد داشتن برنامه‌‎ريزي اين است كه مي‌توانيد يك هدف مشترك با ديگر اعضاي تيم بسازيد تا اين انگيزه را در افراد به وجود بياورد كه خود را بخشي از گروه‌هاي كوچك‌تر بدانند. براي درك بهتر اين مساله يك تيم فوتبال را در نظر بگيريد. هر فردي وظايف مختلفي به عهده دارد از دروازه‌بان گرفته تا خط دفاع، خط حمله يا هافبك. اما از آنجا كه هدف تيم مشخص و كاملا شفاف است و يك تابلوي امتياز خارجي هم براي رصد كردن پيشرفت بازي در معرض ديد همه قرار داده شده، حس و باور «ما» بودن به جاي «ما و آنها» بودن (كه در ادارات رايج است)، در ميان تك‌تك اعضاي تيم به وضوح ديده مي‌شود و همين حس مشتركِ همكاري سبب موفقيت يك تيم ورزشي مي‌شود.

معيار‌ها نيز در روشي ديگر براي ايجاد هماهنگي ايجاد بين شمار زيادي افراد است و فرقي نمي‌كند چند ده نفر باشند يا هزاران نفر. وقتي كارمندان به حال خود گذاشته شوند و اجازه اين را داشته باشند كه خودشان تصميم‌گيري كنند، تمام همت خود را به كار خواهند گرفت تا تصميمي درست و صحيح اتخاذ كنند، زيرا مي‌دانند تصميماتشان روي كار بقيه اعضاي گروه نيز تاثيرگذار خواهد بود.

اما در غيبت فاكتور ساده‌اي همچون اسكوربورد (تابلوي امتيازها) مردم سعي مي‌كنند بر اساس سلايق شخصي و فردي خود تصميم‌گيري كنند تا در نهايت به موفقيت شخص آن‌ها منتهي شود. چيزي كه براي يك كار گروهي همانند سم است.

اگر در اداره‌اي هر كسي بدنبال موفقيت و پيشرفت شخصِ خود باشد، مبارزه‌ها و مشاجره‌ها بين كارمندان زياد خواهد شد و بيشتر از تلاش براي پيشبرد اهداف شركت هر كسي به اين فكر خواهد كرد كه چه مي‌كند و چه نمي‌كند. آن‌ها سعي مي‌كنند امتياز خود را بالا نگه دارند و اين يك آسيب جدي و بعضا جبران‌ناپذير به بدنه كسب‌وكار است.

 

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۰۸:۲۸:۴۹ ] [ محمدرضا تيموري ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

تخفیف لند