نگاهي نو براينوشتن
اين وبلاگ با موضوعيت نويسندگي و موفقيت مي باشد

به گزارش مشرق، شبِ پيش (سه‌شنبه 23 تيرماه94) ساختمانِ انتشاراتِ علمي فرهنگي ميزبان جلسهٔ مشتركِ نويسندگانِ طرفِ قرارداد با بنياد شعر و ادبيات داستاني ايرانيان و مسؤولان اين انتشارات بود.

در ضيافت افطار مشترك بنياد شعر و ادبيات داستاني ايرانيان و انتشارات علمي و فرهنگي، محسن سليماني، زهرا زواريان، زهير توكلي، قاسمعلي فراست، جهانگير خسروشاهي، محمد حنيف، محمدعلي گوديني، اكبر خليلي، فيروز زنوزي، علي مؤذني، مصطفي جمشيدي، صادق كرميار و مزدا مرادعباسي حاضر شدند تا با ناشرِ جديد آثارشان آشنا شوند.    

كليهٔ نويسندگاني كه آثارشان پيش‌تر توسط انتشارات عصر داستان منتشر شده بود رسماً به اين ميهماني دعوت شده بودند تا بابِ آشنايي بيشتر با ناشر تازه باز شود.

در آغاز نشست كه اندكي پيش از لحظات افطار آغاز شد ميهمانان به تماشاي كليپ كوتاه معرفي بخش‌هاي مختلف و توانمندي‌هاي انتشارات علمي و فرهنگي نشستند. سپس دكتر كوثري ضمن خوشامدگويي رسمي به حاضران گفت: همان‌طور كه نويسندگان بنياد را دوست دارند و محل تولد آثارشان است، علمي و فرهنگي را هم خانهٔ خود بدانند تا ان‌شاءالله بتوانيم آثار ديگري از اين جمع با همكاري يكديگر توليد كنيم.

كوثري در ادامهٔ سخنانش به عقبهٔ پرافتخار انتشارات علمي و فرهنگي و اسقرار اين انتشارات بر دوشِ انتشاراتِ بزرگ فرانكلين اشاره كرد و گفت: اين سال سالِ خوبي براي من بود كه با آقاي قزلي آشنا شدم و اين رفاقت منجر به يك همكاري فرهنگي بين دو نهاد فرهنگي شد. اين شهامت در آقايان دكتر صالحي و قزلي ستودني است كه وارد يك حركت فرهنگي اين‌چنيني شده‌اند كه آثار و بركاتِ خوبي براي ادبيات داستاني و انتشاراتِ علمي و فرهنگي خواهد داشت ان‌شاءالله.

مدير انتشارات علمي و فرهنگي در ادامه به همكاري‌هاي گسترده با مراكز ديگر هم اشاره كرد و گفت: باعث افتخار و يكي از صفحات خوبِ دورهٔ كاري من است كه اين همكاري شكل گرفته است. چنان‌كه با مراكز ديگر همچون انتشارات اميركبير و بنياد جهاني‌شدن و انتشارات سروش نيز بابِ همكاري باز شده تا از امكانات موجود بهرهٔ بهتري گرفته شود.

دكتر كوثري به نگاهِ مديرعامل بنياد شعر و ادبيات داستاني ايرانيان دربارهٔ اقدامش اشاره كرد و گفت: حسن نظر آقاي قزلي كه باعث اين اتفاق شده بسيار خوب است. ان‌شاءالله بعد از اين جلسهٔ نسبتاً رسمي وارد كار جدي خواهيم شد و اين كارها تازه آغاز راه است و اميد داريم آثار ديگري از دوستان بيايد و كار را گسترش دهيم.

مهدي قزلي مديرعامل بنياد شعر و ادبيات داستاني ايرانيان پس از كوثري به ايراد سخن پرداخت و ضمن ابلاغ سلام دكتر سيدعباس صالحي به جمعِ حاضر گفت: ايشان جلساتِ فشرده‌اي داشتند كه عذرخواهي كردند و از من خواستند به دوستان كه پتانسيل خوبِ ادبيات داستاني كشور هستند سلام‌شان را برسانم.

قزلي در ادامه به معرفي اجمالي نويسندگان پرداخت و وضعيت آثارشان را يادآوري كرد و گفت: ما همهٔ دوستان طرف قرارداد با بنياد را به اين نشست دعوت كرديم كه برخي حاضرند و برخي غايب؛ چه اثرشان هنوز تحت قراردادِ بنياد است، چه قراردادشان خاتمه يافته است. كساني كه قراردادشان خاتمه يافته را نيز دعوت كرديم تا در صورتِ توافقِ طرفين (نويسنده و انتشارات) و علاقه‌شان بابِ‌ آشنايي و همكاري باز شود.

قزلي پس از معرفي نويسندگان و آثارشان به يادآوري اين نكته پرداخت كه: اين كتاب‌ها سرمايهٔ بنياد نيستند بلكه نويسندگان‌شان سرمايه‌هاي بنيادند، كما اينكه ما از حضورِ برخي از بزرگواران در جريانِ جايزهٔ جلال آل احمد به‌عنوان عضو هيئت علمي يا داور بهره برديم. به هر حال تصميم هيئت امنا و هيئت مديرهٔ بنياد بر اين بود كه از تصدي‌گري و رقابت با ناشران دست برداريم. ما به‌دليلِ سابقهٔ كار مي‌توانستيم لااقل در صفحه‌آرايي و فروش از بسياري ديگر جلوتر باشيم. به هر حال در سال‌هاي قبل تمركز بنياد بر اين موضوع بوده است و زحماتِ زيادي هم كشيده شده بود براي چاپ و توزيع و رونمايي و كارهاي ديگر براي اين كتاب‌ها. در اين اواخر هم كه فعاليت‌هايي مثلِ جشنوارهٔ شعر فجر و جايزهٔ جلال آل احمد به مأموريت‌هاي بنياد اضافه شد توقعات از ما اين بود كه بر فعاليت‌هاي ستادي تمركز كنيم.

قزلي در ادامه به تعهدِ بنياد به نويسندگانِ همكارش اشاره كرد و گفت: قائل بوديم كه تعهداتِ بنياد تا آخر انجام شود. بنابراين سعي كرديم قرارداد آثار چاپ‌شده و نشده را به ثمر برسانيم. در اين حال به‌نظر رسيد واگذاري نشر و چاپ و توزيع يكي از بهترين كارها در حوزهٔ برون‌سپاري است و يك نشرِ حرفه‌اي به‌عنوانِ بنگاهي تخصصي بهتر مي‌تواند به اين كار بپردازد.

قزلي از روندِ رسيدن به همكاري مشترك با انتشارات علمي و فرهنگي گفت و به مذاكره با ناشرانِ مختلف اشاره كرد: با بيش از دوازده ناشر مذاكره كرديم. بعضي دوست داشتند بخشي از كارها را بگيرند و بعضي را هم به دلايلي نمي‌خواستند. تنها مجموعه‌اي كه پاي كار آمد براي همهٔ كارها از جمله چاپ شده و چاپ نشده و حاضر بود پاي اعتبارِ بنياد بايستد، انتشارت علمي و فرهنگي بود.
قزلي در ادامه به مدت‌دار بودنِ توافق با علمي و فرهنگي اشاره كرد و گفت: با همهٔ اين اعتماد، باز ما موقتاً مدتِ 5 سال را براي اين توافق در نظر گرفتيم. اميد داريم با پشتوانهٔ سابقهٔ انتشارات علمي و فرهنگي و ذهنيتي كه از دكتر كوثري داريم، افق‌هاي روشني پيشِ روي اين حركت باشد.
يادآوري مي‌شود بر اساسِ تفاهمنامهٔ مشتركِ بنياد و انتشارات علمي و فرهنگي، نويسندگان همچنان طرفِ حساب با بنياد خواهند بود و فقط به‌جاي «عصر داستان»، «علمي و فرهنگي» به نشر آثار خواهد پرداخت.

در ادامه قزلي ابراز اميدواري كرد با اجراي اين توافق بنياد فرصتِ بيشتري براي تفكر دربارهٔ مأموريت‌هاي ادبي خود داشته باشد. وي گفت: البته توليد در بنياد كنار گذاشته نمي‌شود بلكه تصدي‌گري به معناي چاپ و نشر به‌صورتِ جدي محدود مي‌شود. بنياد شعر و ادبيات داستاني ايرانيان همچنان روي توليد آثار مبنايي، آموزشي و پژوهشي تمركز خواهد داشت و در اين حوزه هم ان‌شاءالله از ياري جناب كوثري بهره خواهيم برد.

قزلي رقابت با جمع ناشران حوزهٔ ادبيات داستاني را ناصحيح دانست و گفت: نبايد با حضور در اين بازار عرصه را بر نشر خصوصي تنگ كنيم. بنابراين سراغِ كارهايي مي‌رويم كه انتشارشان در بنگاه‌هاي خصوصي سخت‌تر است و محدوديت‌هايي وجود دارد.

مديرعامل بنياد شعر و ادبيات داستاني ايرانيان در پايانِ سخنانش از دكتر كوثري به‌دليل توجه نشان دادن به موضوع ادبيات داستاني قدرداني كرد.

مطلب پيشنهادي : https://mohamadrezateimouri.com/law-of-attraction-new/

زهرا زواريان از نويسندگان طرف قرارداد با بنياد كه اثرش هنوز به مرحلهٔ چاپ نرسيده است با ابراز خوشحالي از به نتيجه رسيدنِ وضعيتِ آثارِ طرف قرارداد با بنياد شعر و ادبيات داستاني ايرانيان از دكتر كوثري دربارهٔ روندِ انتشار آثار سؤال پرسيد كه كوثري در پاسخ گفت: آثار چاپ‌تمام يا مانده و آمادهٔ چاپ تا چند ماه ديگر وارد چرخهٔ انتشار مي‌شود. برخي هم كه اخيراً چاپ شده‌اند و هنوز در بازار موجود هستند پس از گذشت مدتي وارد چرخهٔ انتشار مي‌شوند. به هر روي ظرفيت ما بالا است و حاضريم ظرف چند ماه آينده كارها را آماده كنيم.

قزلي نيز در توضيحِ اين موضوع گفت: ما سعي مي‌كنيم كاري روي زمين نماند. 13 ماه است كه بنده به بنياد آمدم و در اين مدت با 40 قراردادِ باز مواجه شدم كه مدتي طول كشيد تا كارها سامان بيابد. راضي نبوديم كاري كه به ثمر رسيده در بنياد يا هر جاي دولتي ديگر خاك بخورد چرا كه اين با روح و روانِ نويسنده در تضاد است.

قزلي به نويسندگان اطمينان داد كه: هر نوع قول حرفه‌اي كه لازم بوده را جناب كوثري به ما داده است و قولِ ما هم اين است كه همهٔ آثار را كامل تحويل بدهيم. تا امروز بيش از نصفِ تعداد آثار تحويل انتشارات شده و برخي هم در حال بررسي نهايي است و مشكلاتي از قبيلِ آماده نبودِ برخي مراحلِ پيش از چاپ داشته است و همين كار را طولاني كرده است.

بهروز جلالي معاون امور مالي و اداري بنياد نيز به موضوعِ مطالباتِ بنياد و مطالباتي كه نويسندگان از بنياد داشته‌اند اشاره كرد و گفت: در حالي كه اينجا خدمتِ شما هستيم، از مطالبات‌مان به خاطرِ پي‌گيري مطالباتِ شما موقتاً چشم‌پوشي كرده‌ايم. ما قراردادهايي داشته‌ايم كه پرداخت‌هايي از سوي بنياد انجام شده بود ولي كاري تحويل داده نشده بود. اما پيگيري آن‌ها را به تعويق انداختيم تا بتوانيم از دغدغهٔ حرفه‌اي نويسندگان كم كنيم و مطالباتِ شما را سريع‌تر به سامان برسانيم. با وجودِ مدت‌زمانِ كم، محدوديت‌هاي مالي و فعاليت‌هاي موازي جاري و جوايز ملي از اين مهم غافل نشديم.

ابراهيم زاهدي‌مطلق معاون داستان بنياد نيز در ادامه با تكميل سخنان قزلي گفت: در ذهنم كه مرور كردم ديدم با بيش از بيست ناشر مذاكره كرديم تا به انتشارات علمي و فرهنگي رسيديم. ناشرانِ ديگر يا كارها را سوا كرده مي‌خواستند يا رفتارشان با كتاب و نويسنده زشت و دور از احترام بود. براي ما مهم بود كه شأن نويسندگان حفظ شود. اكنون به نويسندگان اطمينان مي‌دهم كه شأن خود و قلم‌شان در اين‌جا حفظ خواهد شد.

علي موذني از نويسندگان حاضر در مراسم با اشاره به خاطراتِ خوب خريد از فروشگاهِ انتشاراتِ علمي و فرهنگي در دورهٔ دانشجويي از كوثري دربارهٔ رويكردِ انتشارات علمي و فرهنگي نسبت به توليد آثارِ حوزهٔ ادبيات داستاني سؤال پرسيد و اين‌چنين پاسخ گرفت: علمي و فرهنگي سنتِ خودش را مدتي كنار گذاشته بود. قبلاً كساني در فرانكلين بودند كه صد رمان برتر جهان را شناسايي كرده بودند بدونِ آن كه گوگل و امثالِ اين‌ها باشد. اين‌ها مجموعه‌اي بود كه در فرانكلين چاپ شده كه بعدها به دلايلي كنار گذاشته شده بود. الان اين مجموعه در حال احيا است. 

 

 

منبع : خبرگزاري مشرق


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۰۱:۳۱ ] [ محمدرضا تيموري ] [ نظرات (0) ]

همانطور كه داشتن يك شريك عاطفي خوب، زندگي را لذت‌بخش و دلچسب مي‌كند، بودن در كنار كسي كه به قدر كافي وجه اشتراك نداريد  و او را دوست نداريد بسيار سخت و طاقت‌فرسا است. اما سوال اساسي اين است كه چطور بايد شريك عاطفي مناسب و دلخواهتان را پيدا كنيد. در بسياري از مقالات به قانون جذب عشق براي رسيدن به نيمه گمشده اشاره شده است. در مقاله«۱۰ اصل قانون جذب عشق (براي ازدواج با فرد مورد علاقه و معشوق) » از سايت راديو عشق اين قانون به صورت كامل توضيح داده شده است. در واقع اين قانون مهارتي در اختيارتان قرار مي‌دهد تا با آن  عشقي كه لياقت آن را داريد را در زندگي خود بيابيد. قانون جذب به شما ياد خواهد كه چطور با كار كردن بروي افكار خودتان هركسي را مجذوب و شيفته خود كنيد. در اين مقاله به جزييات بيشتري از قانون جذب عشق مي پردازيم.

چگونه فرد مورد نظر خود را  با استفاده از قانون جذب عشق، مجذوب خود كنيم ؟

براي اين كه به يك فرد خاص برسيد، قانون جذب براي عشق، با تمركز بر خود شما عمل مي‌كند. اين مساله مربوط به شخص ديگري نيست بلكه مربوط به خود شماست. گاهي اوقات اين مي‌تواند سخت‌ترين قسمت قانون جذب باشد، زيرا زماني كه شخصي در زندگي شما وجود دارد كه دوستش داريد يا به او علاقه داريد، آن شخص تمامي حواس شما را به خود معطوف كرده است. ما فكر مي‌كنيم راه حل اين كه فرد مورد نظر ما به ما علاقه‌مند شده يا توجه نمايد، استفاده از قانون جذب عشق است. اما قانون جذب عشق چيزي است كه به خود شما مربوط مي‌شود – با افكار شما، احساسات شما و ارتعاشات و انرژي‌هاي شما.

مراحل خاصي وجود دارند كه مي‌توانيد با طي كردن آن‌ها، را در اسرع وقت شانس خود را براي جذب عشق خود به حداكثر برسانيد.

هر روز 10 تا 20 دقيقه وقت صرف شناخت خود كنيد

اگر چه اين ممكن است چندان عاقلانه به نظر نرسد، اما يك توصيه خوب براي به دست اوردن رابطه ايده آل، آن است كه براي شناخت خود به قدر كافي وقت بگذاريد. براي اين كار شما مي‌توانيد يادداشت بنويسيد، مديتيشن كنيد يا در مقابل آينه بايستيد و از خودتان سوالاتي درباره چگونه احساساتي كه نسبت به خودتان داريد و اين كه چگونه روزتان را مي‌گذرانيد بپرسيد. هنگامي كه شما خود را بشناسيد و دوست بداريد، جذب يك رابطه سالم، مثبت و طولاني مدت كه خواهان آن هستيد بسيار ساده‌تر خواهد بود.

 

اعتماد به نفس داشته باشيد

باور داشته باشيد كه شما شخص بزرگ و فوق‌العاده‌اي هستيد و مهم نيست كه ديگران در مورد شما چه فكر مي‌كنند. شما مجبور نيستيد كاري كنيد كه كاري كنيد كه شخص ديگري مثل شما را دوست داشته باشيد و يا عاشق شما شود، زيرا شما پيش از آن خود را دوست داشته‌ايد. اعتماد به نفس داشتن ويژگي است كه مردم نمي‌توانند در برابر آن قابل مقاومت كرده و آن‌ها را به مجوذب شما مي‌كند.

 

بر جنبه‌هاي مثبت تمركز نماييد ( افكار منفي را دور بريزيد)

خود را از شر تمام افكار منفي... مثل اين كه "پيدا كردن شخص دلخواهم كار سختي است"، يا اين كه "چرا كسي متوجه نمي‌شود كه من چقدر خوب هستم"،"هيچكس مرا دوست نخواهد داشت" يا "چرا خواستگار ندارم؟" رها كنيد. شما ويژگي‌هاي فراوان وفوق‌العاده‌اي داريد كه شما را ارزشمند مي‌سازند و باعث مي‌شوند عشق و توجه ديگران را به خود جذب نماييد. ديگران متوجه شما شده و از شما قدرداني مي‌كنند. دور تا دور شما را عشق فراگرفته، به آن اجازه دهيد تا وارد شود. هنگامي كه شما به عشق را اجازه ورود دهيد و بر روي مسايل مثبت تمركز نماييد، ارتعاشات شما تغيير كرده و دري براي قانون جذب عشق باز مي‌شود تا شخص مورد نظر شما را برايتان  به ارمغان بياورد.

 

همواره نسبت به فرصت‌هاي خود هوشيار باشيد

اگر مي خواهيد جهان در جهت برآورده شدن خواسته‌هاي شما عمل كند ، شما نيز بايد سهم خود را در اين ميان انجام دهيد. اين كه جهان هستي عشقي كه واقعا خواهان آنيد را به شما ارزاني كند،  به خود شما و اين كه چقدر پذيراي ان باشيد بستگي دارد. بسته به اين كه چقدر نسبت به فرصت‌هاي پيش رويتان آگاه و هوشيار باشيد، ممكن است بلافاصله بوجود آيند و يا كمي زمان ببرد تا با آن‌ها مواجه شويم. به عنوان مثال، اگر دوستان شما دايما از شما بخواهند كه جمعه شب‌ها با آن‌ها بيرون برويد، اما شما مدام درخواستشان را رد كنيد، در واقع داريد فرصت‌هاي خود را محدود مي‌كنيد. شايد جهان هستي صرفا منتظر پاسخ مثبت شما است تا شما را به عشق زندگيتان معرفي كند، اما شما دايما در حال نه گفتنيد.  اين مساله بسيار مهم و تاثيرگذار است. فقط كافي است چشمان خود را كاملا باز نگه داريد و هوشيار باشيد، و آنگاه است كه مي‌توانيد هر آنچه در پيرامون شما در جريان است را مشاهده كنيد. بنابراين هميشه حاضر باشيد و نسبت به فرصت‌هايي كه جهان سر راهتان مي‌گذارد آگاهي داشته باشيد. آينده از آن شماست اگر تلاش كنيد و هوشيار باشيد. با فقط آرزو كردن و يا گرفتن فال عشق و ازدواج و طالع بيني به جايي نخواهيد رسيد.

 

بدون ترس از ضربه خوردن و صدمه ديدن عشق بورزيد.

ترسناكترين چيز عشق اين است كه شما خود سفره دلتان خود را كاملا پيش روي آن باز مي‌كنيد. هنگامي كه خودتان را كاملا براي كسي آشكار نماييد، احتمال دارد كه صدمه ببيند. اگر از آسيب ديدن بترسيد، ممكن است ناخودآگاه مانع از ان شويد كه كسي كه دوستش داريم آنقدر كه مي‌خواهيم به ما نزديك شود.اين خطر را بپذيريد و بي‌پرده خود را در برابر عشق قرار دهيد. اينجاست كه عشقي كه خواهان آنيد آشكار خواهد شد.

 

شاد باشيد

لبخند و خنده بيشتر مردم را به سمت خود جذب مي‌كند. وقتي شما اوقات شادي را سپري كنيد، ديگران متوجه مي‌شوند و مي‌خواهند با شما وقت بگزرانند. پس كارهايي را انجام دهيد كه خوشحالتان مي‌كند... حال اين كار تماشاي يك فيلم خنده‌دار باشد، يا رفتن به پارك مورد علاقه خود براي خوردن ناهار. از زندگيتان لذت ببر. هر چه زندگيتان سرگرم كننده‌تر و شادتر باشد، سريعتر مي‌توانيد شخص مطلوب خود را جذب كنيد.

مثبت‌نگر باشيد.

بر ويژگي‌هاي خوب شخصي كه مي‌خواهيد قانون جذب برايتان به ارمغان بياورد تمركز كنيد. به دنبال راهي باشيد تا از آن ويژگي‌ها قدرداني كنيد. اگر احساسات منفي بين دو نفر شما وجود داشته باشد ممكن است اينكار آسان نباشد، ممكن است در ابتدا تنها بتوانيد يك ويژگي مثبت را پيدا كنيد، اما اگر به كار خود ادامه دهيد، به تدريج آسان‌تر مي‌شود. اگر در حال حاضر با شخصي در ارتباط هستيد، بايد تغيير رفتار خود را شروع كنيد تا ببينيد چگونه رفتار او تغيير كرده و  همه چيز بين هر دوي شما شروع به بهبود مي‌كند.

تفاوت‌ها و تضادها را پذيرا باشيد.

به خاطر آنچه كه داريد، خوشحال باشيد. چيزهايي را كه خواهان آن‌هاييد فراموش كنيد.  ببخشيد. هنگامي كه بتوانيد در لحظه خوشحال باشيد، چيزهايي كه خواهان آن‌هايد شروع به اتفاق افتادن مي‌كنند، از جمله زندگي عاشقانه شما.

 

نسبت به تمامي عشقي كه هم اكنون در زندگي تان وجود دارد سپاس‌گزار باشيد.

 

احتمالا شنيده‌ايد كه سپاسگزار و قدردان بودن چقدر مي‌تواند باعث شود نسبت به زندگي و روابطتتان احساس بهتري داشته باشيد. بنابراين جاي تعجب ندارد كه سپاسگزار بودن و تشكر كردن مي‌تواند به جذب شريك زندگي ايده آل شما كمك كند. نسبت به هر نشانه كوچكي، كه نشان ميدهد فرد ايده اين نام مجاز نمي باشد ان به شما نزديك و نزديك‌تر مي‌شود شكرگزار باشيد. قدرداني يكي از قويترين ارتعاشات احساسي است كه مي‌توانيم به آن متصل شويم. زماني كه براي تمام آنچه كه در زندگي خود داريم قدرداني مي‌كنيم، خواسته‌ها و آرزوهاي ما مي‌توانند بسيار سريع‌تر به سمت ما جريان يابند. هر روز چند دقيقه صرف كردن براي نوشتن يك نامه شكرگزاري، راهي واقعا آسان است براي اين كه شما در مسيرتان به سمت خواسته‌هايتان باقي بمانيد.

منبع : پارسينه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۰۹:۴۶:۳۲ ] [ محمدرضا تيموري ] [ نظرات (0) ]

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي مجموعه تئاتر شهر، با پايان گرفتن ايام تعطيلات نوروزي برنامه تالارهاي مختلف مجموعه تئاتر شهر در فرودين ماه سال جاري اعلام شد.

در تالار اصلي نمايش «ملاقات» نوشته فردريش درونمات، كارگرداني پارسا پيروزفر و بازي علي ابدالي، نسترن اميرعبدالهيان، زينب ايزدپناه، رضا بهبودي، افسانه پرمر، پانته آ پناهي‌ها، پارسا پيروزفر، سياوش چراغي پور، احسان حاجياني، مهدي حسيني نيا، افشين خورشيد باختري، اميد رضايي، مونا رضايي، امير صادقي، مجتبي عليرضالو، مونا غياثي، نسيم قدس الهي، نيما قطبي، تيام كريمايي، سياوش كريما، هومن كيايي، امير محمدي، ايوب محمودنيا، مريم مسچيان، بهاره مصدقيان، نيما مظفري پور، الكس ملك كرم، داريوش موفق، مهدي ميلاني، پيمان ناجي، امير هرمزي نژاد ساعت ۱۹:۳۰ به مدت ۱۲۰ دقيقه و قيمت بليت ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان روي صحنه مي‌رود.

«سيمين و فرزان» هم عنوان نمايش جديد ديگري به نويسندگي و كارگرداني فهيمه عابديني است كه از روز يكشنبه ۱۸ فروردين ماه ساعت ۲۰ به مدت ۴۵ دقيقه و قيمت بليت ۳۰ هزار تومان در تالار قشقايي ميزبان علاقه مندان تئاتر خواهد بود. در اين اثر نمايشي عروسكي فهيمه عابديني، صادق صادقي‌پور به عنوان بازي ساز حضور دارند.

در تالار سايه نيز نمايش «بي صدايي» به نويسندگي مشترك سهيل شريفي و آزاده شاهميري، كارگرداني آزاده شاهميري و بازي شادي كرم رودي و آزاده شاهميري از روز دوشنبه ۱۹ فروردين ساعت ۲۰ به مدت زمان ۶۰ دقيقه و قيمت بليت ۲۰ هزار تومان روي اجراي خود را آغاز مي‌كند.

اثر نمايشي شادي كرم رودي و آزاده شاهميري به عنوان بازيگر حضور دارند.

نمايش «بي صدايي» پيش از اين در فستيوال هنر بروكسل، بخش اصلي فستيوال تئاتر ادينبورو، فستيوال تئاتر اشپكتكل زوريخ، فستيوال تئاتر كرالا و تئاتر اوزين ژنو اجرا شده است. اين نمايش پس از اجراهاي جهاني خود براي نخستين بار فروردين و ارديبهشت ۹۸ در تهران اجرا مي­ شود ضمن اينكه  خرداد ماه سال جاري

 

نيز اجراهاي خود را در فستيوال تئاتر فِست­وُخن وين ادامه خواهد داد.

منبع : خبرگزاري مهر


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۲۴:۰۶ ] [ محمدرضا تيموري ] [ نظرات (0) ]

در اين بخش از زندگينامه نويسندگان آشنا مي شويم با نويسنده زير :

 

تاريخ نويسندگي ، فراز و نشيب هاي فراواني را پشت سر گذاشته است. در پس هر فراز و فرود اين دشت ، نام هايي نهفته است كه هر كدام برگي از هويت و شناسنامه ي نويسندگي در سر تا سر جهان را رقم زنده اند.مطالعه ي تاريخ زندگاني آنان و سيري در احوالات و آثار آنها ، نمايي هر چند كوتاه و گذرا ، اما عميق و قابل تامل به ما هديه مي كند.در دل هر يك از كلمات آنان ، گنجينه اي از رازها و معاني نهفته  است و در پياپي سطور پربار آنان ، رازهايي براي نويسندگان.قصد ما همگام شدن و سفر به زمانه و زندگي آنان است تا با ذهن و زبان آنان بيش از پيش آشنا شويم و از اين همصحبتي ها خوشه اي چند پي توشه ي نويسندگي خود برداريم.در اين برهه از زمان، دفتر زندگاني ” جان كندي تول ” ، نويسنده ي آمريكايي و خالق كتاب” اتحاديه ابلهان ” را ورق ميزنيم به اميد آنكه برگي چند به يادگار نصيب دوستداران خود كند.

زندگي نامه

جان كندي تول نويسنده آمريكايي و سرشناسي است كه در سال ۱۹۳۷ در نيواورلئان آمريكا چشم به جهان گشود، مادرش موسيقي تدريس مي كرد و پدرش ماشين‌فروش بود. جان كندي كه بسيار با استعداد بود از آنجايي كه توانست در سن شانزده سالگي تحت تاثير نويسنده‌ي مورد علاقه‌اش،فلانري اوكانر، رماني تحت عنوان انجيل نئون بنويسد و تحسين همگان را برانگيزد. او در سن ۱۷ سالگي توانست بورسيه دانشگاه تولن را بدريافت كردو پس از اتمام تحصيلاتش در اين دانشگاه، در سن ۲۲ سالگي او به مقام استادي در دانشگاه كال هانتر نيويورك دست يافت جان كندي تول در سي سالگي، و هنگامي كه دوران سربازي خود را در پورتوريكو مي گذراند (سال ۱۹۵۹) نوشتن كتاب اتحاديه ابلهان را آغاز كرد. در آن‌جا ماشين تحرير دوستش را قرض گرفت و نوشتن اتحاديه را شروع كرد اما محتواي آن را از هم‌قطارانش مخفي نگه ‌داشت. بعد از بازگشت به آمريكا رمان را براي بسياري از ناشران ارسال كرد ولي هيچ‌كدام راضي به چاپش نشدند. همه ايرادي به آن گرفتند و ردش كردند. تول كه به شدت افسرده شده بود و ديگر هيچ اميدي به چاپ كتابش نداشت .او پس از نوشتن اين كتاب تلاش بسياري كرد تا بتواند آن را به چاپ برساند اما در اين امر كاري از پيش نبرد. همين ناكامي باعث افسردگي او گشت، تا اينكه در ۳۲ سالگي بعد از دعوايي مختصر با مادرش، با خودرو به ايالت جورجيا رفت و با وصل كردن شلنگ به اگزوز ماشين و تنفس از گاز سمي خودرو به زندگي خود پايان بخشيد. اما مادرش بعد از دو سال دست و پنجه نرم كردن با افسردگي ناشي از مرگ پسرش، كارِ او را ادامه داد. ۹ سال رمان را براي ناشران ديگر فرستاد و باز جوابِ نه شنيد. تا اين كه بالاخره سراغ واكِر پِرسي رفت كه استاد دانشگاه لوييزيانا و از مهم‌ترين نويسندگان جنوب آمريكا بود. پِرسي پيشگفتاري براي كتاب نوشت و با توصيه‌ي او دانشگاه لوييزيانا كتاب را در ۲۵۰۰ نسخه منتشر كرد. سال ۱۹۸۰ است. بيست سال بعد از مرگ او و در سال ۱۹۸۲ او و كتاب اتحاديه‌ي ابلهان برنده‌ي جايزه پوليتزر بهترين رمان مي‌شود و از آن تاريخ به بعد كتاب رونق پيدا كرد. مرگ او يكي از دردناك ترين سرنوشت ها براي يك نويسنده در طول تاريخ بوده است.

 

آثار

مروري بر آثار و انديشه ها

جان كندي تول را مي توان ناكام ترين و در عين حال شاهكار ترين نويسنده ي تاريخ ادبيات دانست. او نويسنده اي بود كه هيچ گاه موفق به تماشاي موفقيت كتاب هايش نشد. همانطور كه در زندگي او به آن پرداختيم ، او به هنگام چاپ كتاب اتحاديه ابلهان با يك بي توجهي از سوي ناشران روبرو شد و در نهايت بر اثر يك افسردگي ناشي از عدم چاپ كتابش خود را به مرگ رساند. اما چندي پس از اين مرگ ، مادر او كتابش را به يك انتشاراتي مي سپرد و در يك اقدام بسيار عجيب ، آوازه ي كتاب او جهان را پر مي كند و پس از چندي جوايز معتبر جهاني نصيب اين كتاب مي شود و اينها همه پس از خودكشي جانكاه اين نويسنده ي بزرگ تاريخ ادبيات رخ داده است.آنجه كه امروز در دست هواداران كندي تول بعنوان يك مدرك از زندگاني اوست ، دو  جلد كتاب از اوست كه تمامي دورنماي آثار او در آن منعكس شده است و بايد به اين نكته اشاره كرد كه به جد همين دو اثر به تنهايي مي توانند درك عميقي از توانايي هاي اين نويسنده ي بزرگ در دنياي رمان نويسي در اختيار ما بگذارند.آنچه كه شاكله ي دو اثر شاهكار جان كندي تول را مي سازد ، دغدغه مندي او نسبت به مفهوم انسان و نقش او در مقابل اجتماع خويش است. از نگاه جان كندي تول انسان مفهومي است پيچيده كه در گذر حوادث زندگي دچار پست و بلندي مي شود و مدام تغيير مي كند. اما او يك نگاه تازه ي ديگر دارد ، او خود در اين باب مي گويد : “انسان‌ها بايد آگاه شوند، نه اينكه براي حفظ منافع شخصي بازيچه‌ي دست منفعت‌طلبان شوند و آنكه سكوت مي‌كند از همه حقيرتر‌ است و دير يا زود پيامد سكوتش گريبان خودش را نيز مانند بقيه خواهد گرفت.” . آگاهي انسان از جايگاهي كه در آن قرار دارد و رسيدن به مكارم اخلاقي سطح عالي و همچنين جايگاهي كه حق انسان است ، از جمله مصاديقي است كه او بسيار به آن توجه داشته است. بي شك مي توان گفت كه جان كندي تول نابعه اي بود كه ديگر مثل آن را نمي توان يافت.

 

در زير بخشي از كتاب اتحاديه ي ابلهان از شاهكارهاي ادبيات آمريكا را با هم مطالعه مي كنيم.

  • من بدون شك تميزم . قبل تر درباره اش صحبت كرديم . فقط مي خواستم مطمئن بشم كه در اين محكمه حرف هاي گربه هم بي تعصب شنيده شده . قراره كه من تا ابد مورد تهاجم واقع شوم آقا ؟ اعصاب من همين طوري هم در آستانه ي تلاشي كامله. چند لحظه ي پيش كه ناخن هاي منو بازرسي مي كرديد متوجه لرزش وحشتناك دستم نشديد ؟ اصلا دوست ندارم عليه دست فروشي پارادايز , شركت سهامي , اقامه ي دعوي كنم تا بتونم از پس مخارج روان پزشك بر آيم . شايد شما ندونيد كه من هيچ گونه بيمه ي درماني ندارم . نظام دست فروشي پارادايز هم عصر حجري تر از آن است كه چنين تسهيلاتي رو براي كاركنانش در نظر بگيره . بايد بگم كه حضرت آقا , من از شرايط اين بنگاه بي اعتبار كاملا اظهار نارضايتي مي كنم .
  • ” چرا اين قدر بيرون آمدن من از اون وان برات مهم شده ؟ من اصلا دركت نمي كنم مادر . به عنوان يك خانه دار الان كاري براي انجام نداري ؟ امروز ديدم كه پرزهاي موكت اندازه ي توپ بيس بال شدن . خانه رو تميز كن . تلفن بزن به ساعت گويا و ببين ساعت چنده . يك كاري بكن . دراز بكش و يك چرتي بزن . اين روزها خيلي لاغر شده اي .”
  • قبل از اينكه ملت ما خودش رو نابود كنه بايد يك قانون بي‌چون‌وچرا براش وضع بشه. ايالات متحده مقداري الاهيات و هندسه لازم داره، كمي سليقه و شرم و حيا. الان داريم بر لبه‌ي مغاك تلو‌تلو مي‌خوريم.
  • من نمي‌خوام نيمه‌ي پر رو ببينم. خوش‌بيني باعث مي‌شه حالت تهوع بگيرم. منحرفانه‌س. انسان‌ بعد از هبوط اين دنيا فقط لياقت بدبختي رو داره.
  • در پايان اولين روز كاري‌ام احساس خستگي بسيار مي‌كنم. هرچند، دوست ندارم به خود تلقين كنم كه دلسرد يا افسرده يا مغلوب شده‌ام. براي نخستين بار در زندگي با سيستمي رودررو شدم كه كاملاً مصمم بود تا در چارچوب موقعيت خود به‌ عنوان ناظر و ناقد كار كند، اگر بشود چنين تعبيري به كار برد. اگر بيشتر شركت‌ها شبيه شلوار لوي اداره مي‌شدند مطمئنم كه نيروهاي كار امريكا بيشتر با وظايف محوله‌شان سازگاري پيدا مي‌كردند. كارمندي كه مورد وثوق باشد به‌هيچ‌وجه برايش مزاحمتي ايجاد نمي‌شود. آقاي گونزالز، رئيس من، به وضوح عقب‌مانده است ولي بدون شك آدم دلپذيري است. دائماً نگران است كه مبادا با انتقاد از عملكرد كسي باعث رنجشش شود. درواقع مي‌شود گفت او ‌پذيراي هر چيزي هست و بنابراين به طرز خوشايندي به شيوه‌ي عقب‌ماندگي خودش دموكرات است.
  • كتاب‌ها پسراني فناناپذيرند كه پدرانشان را به مبارزه مي‌طلبند.
  • وقتي كه سردمدارانِ شيفته‌ي‌ قدرت دنيا بفهمن كه فرماندهان نظامي و سربازان مشتي منحرف‌اند كه نقاب به چهره زده‌اند و تنها هدفشون اينه كه ارتش‌هاي نقاب‌پوش كشورهاي ديگر را ملاقات كنند تا مهماني راه بيندازند و رقص‌هاي ملي يكديگر را ياد بگيرند، بي‌شك غافل‌گير خواهند شد.
  • تباهي، بيش از آنكه نشانه‌ي سقوط جامعه باشد، همان‌طور كه زماني بود، در جامعه‌ي مشكل‌دار امروز امريكا نشان صلح است. بايد براي مشكلات جديد راه‌ حل‌هاي جديد داشته باشيم.
  • اگر يك بسازبفروش در حومه‌ي شهر بودم دست‌كم يك زنجير به ديوارهاي آجري زرد خانه‌هاي ويلايي دوبلكس نصب مي‌كردم. وقتي كه ساكنان حومه از تلويزيون و پينگ‌پنگ و كارهاي ديگري كه در خانه‌هاي كوچكشان مي‌كنند خسته بشوند همديگر را تا مدتي زنجير خواهند كرد. همه عاشق اين كار خواهند شد. زن‌ها مي‌گويند «شوهرم ديشب منو به زنجير كشيد. عالي بود. شوهرت اخيراً اين كار رو با تو‌ كرده؟» و بچه‌ها با اشتياق دوان‌دوان از مدرسه به خانه مي‌آيند تا مادر زنجيرشان كند. به كودكان كمك خواهد شد تا تخيلاتي را كه تلويزيون از ايشان گرفته دوباره به دست بياورند و ضمناً از ميزان بزهكاري اطفال هم كاسته خواهد شد. وقتي پدر از سرِ كار به خانه باز مي‌گردد تمام خانواده دست‌و‌پايش را مي‌گيرند و به اين دليل كه آن‌قدر احمق است كه صبح تا شب براي تهيه‌ي مخارجشان كار كرده او را به زنجير مي‌كشند. بستگان پيرِ دردسرساز در گاراژ زنجير مي‌شوند. دستانشان فقط ماهي يك‌بار باز مي‌شود، آن‌هم براي امضاي چك بيمه‌ي بازنشستگي. دست‌بند و زنجير زندگي بهتري براي ما به ارمغان مي‌آورند. بايد در نوشته‌هايم به اين بحث بپردازم.

 

و اما هدف چيست

 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۸ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۱۲:۰۶:۳۵ ] [ محمدرضا تيموري ] [ نظرات (0) ]

تاريخ نويسندگي ، فراز و نشيب هاي فراواني را پشت سر گذاشته است. در پس هر فراز و فرود اين دشت ، نام هايي نهفته است كه هر كدام برگي از هويت و شناسنامه ي نويسندگي در سر تا سر جهان را رقم زنده اند.مطالعه ي تاريخ زندگاني آنان و سيري در احوالات و آثار آنها ، نمايي هر چند كوتاه و گذرا ، اما عميق و قابل تامل به ما هديه مي كند.در دل هر يك از كلمات آنان ، گنجينه اي از رازها و معاني نهفته  است و در پياپي سطور پربار آنان ، رازهايي براي نويسندگان.قصد ما همگام شدن و سفر به زمانه و زندگي آنان است تا با ذهن و زبان آنان بيش از پيش آشنا شويم و از اين همصحبتي ها خوشه اي چند پي توشه ي نويسندگي خود برداريم.در اين برهه از زمان، دفتر زندگاني ” مهستي گنجوي ” ، شاعر ايراني و صاحب ديوان” مهستي” را ورق ميزنيم به اميد آنكه برگي چند به يادگار نصيب دوستداران خود كند.

زندگي نامه

مهستي در شهر گنجه و در سال 490 هجري قمري چشم به جهان گشود و هم زمان با خاندان غزنويان زندگي مي كرد. رشيد ياسمي بر اين باور بود كه نام «مهستي» تشكيل شده از دو لغت «مَه» به معناي عظيم و «سَتي» به معناي بانو و خانم بوده و در مجموع مهستي به معناي «خانم‌بزرگ» مي باشد. در سن چهار سالگي پدر وي او را براي تحصيل به مكتب‌خانه فرستاد و چون بسيار با استعداد و باهوش بود در سن ده‌سالگي با ادب زن دانشمند از مكتب بيرون آمد. او داراي تبحري خاص در نواختن چنگ و عود و تار بود. رباعيات وي بيشتر باعث مشهور شدن وي شد. او در سروده‌هاي خود زني فتنه‌گر و زيبارو بوده‌است كه دل از بسياري از مردمان آن زمان ربوده، براي مثال امير احمد تاج‌الدين بن خطيب كه فرزند خطيب گنجه بوده و درنهايت با او ازدواج كرد. ابن خطيب همانند همسرش ذوق و استعداد شعر داشته و رباعياتي نيز از به ثبت رسيده است. از زندگي مهستي اطلاعات كاملي در دست نيست، و آنچه كه هست نقل قول تذكره‌نويساني چون دولتشاه سمرقندي، امين احمد رازي و آذر بيگدلي است كه همگي نقل از يكديگر، و تركيب شده با افسانه‌نگاري و داستان‌هاي ساختگي است.ديوان اشعار او نيز حال در دسترس نيست و رباعي‌هايي با اسم او در نزهةالمجالس ، مونس‌الاحرار و مجموعه‌ها و تذكره‌ها نوشته شده است.البته ناگفته نماند كه كهن‌ترين مرجعي كه از زمان حيات وي اطلاعاتي مي دهد، كتاب تاريخ گزيده نوشته حمدالله مستوفي است كه در سال ۷۳۰ هجري قمري نگاشته شده است. در اين كتاب درباره ابن خطيب گنجه كه همسر مهستي مي باشد مي‌خوانيم: «ابن خطيب گنجه و هو، تاج‌الدين احمد، در عصر سلطان محمود غزنوي زندگي ميكرد. اشعار خوبي دارد؛ بالاخص مناظرات او با همسرش مهستي شيرين باشد.»طبق شواهد كتابي از قرن هفت هجري قمري شامل مناظرات مهستي با اميراحمد و رباعي‌هايي كه خطاب به يكديگر سروده‌اند كه مشتمل بر ۱۸۵ رباعي از زبان همسرش و حدود ۱۱۰ رباعي از زبان مهستي يافت مي شود . احمد سهيلي خوانساري آن را كتاب داستاني جعلي و داراي اشعار ضعيف و ناپسند برشمرد.بر اساس اشعار موجود در همين كتاب، فريتز ماير شرق‌شناس آلماني كتابي به نام «مهستي زيبا» به ثبت رسانيده است.شهاب طاهري در «ديوان مهستي» و احمد سهيلي خوانساري در «رباعيات مهستي دبير» رباعي‌هاي مهستي را گردآوري كرده اند. در نزهةالمجالس ۶۱ رباعي به اسم مهستي آمده كه قديمي‌ترين و معتبر‌ترين مجموعهٔ آثار مهستي مي باشد. امروزه از مهستي، ديواني براي علاقه مندان در دسترس نمي باشد؛ ديواني از او تا اوايل قرن دهم در شهر هرات به جا بوده كه در حمله هولناك عبيدالله خان ازبك به اين شهر نابود گرديده و تنها اشعاري پخش و پراكنده از او در كتاب‌هاي قديمي بر جاي است. مهستي به علت نوآوري اي كه در برگزيدن موضوع اشعار خود و توصيف صاحبان حرفه هاي مختلف و سرگرمي‌هاي گوناگون مردم روزگار خود داشته است، پرچمدار نوع خاصي از شعر محسوب مي شود كه بعدها در دوره صفوي رايج تر شده و شهرآشوب نام گرفته است.اشعار او وصف عشق و شيدايي، شوخ‌طبعي و رعنايي، صداقت و زيبايي است و پر از نشاط و به دور از غم و غصه مي باشد. بعضي تذكره‌نويسان و تاريخ‌پردازان به خاطر ناآشنا بودن با شهرآشوب، اشعار وي را نتوانسته‌اند بفهمند و با تصوراتي غلط، او را لاابالي تصوركرده اند و بر او انتقاداتي و تذكراتي وارد ساخته اند؛درحاليكه مهستي با قابليت هاي زباني و شوق سرشاري كه داراست، صاحبان پيشه ها و صناعت عصر خود را زيباروياني دل‌فريب نمايش مي دهد و بدين روش ساز و كاري مي آفريند تا آيندگان از پيشه‌وران دوره اش آگاهي‌اي كسب نمايند. با وجود اينكه در هيچ‌يك از منابع قديم، اطلاعات دقيق و واضحي از فوت مهستي پيدا نشده است، با اين همه برخي از تاريخ نويسان،  معتقدند وي در سال 577 دار فاني را وداع گفت .

آثار

  • ديوان مهستي

مروري بر آثار و انديشه ها

مهستي يكي از بزرگترين رباعي سرايان ايران است كه به دلايل بسيار متعددي از جمله قرار گيري در برهه ي بد تاريخي و همچنين يك باور ناصحيح در جامعه ي ايراني در نكوهش زناني كه شاعران اند ، باعث شده است كه آنچنان كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگيرد ولي به جد او يكي از بهترين هاي حوزه ي شعر خودش است. او شعرهايي گفته است كه هم طعم عشق دارد و هم اينكه بسيار پند آموز است. در باب نقد آثار او و محتواي آثار او به اين دليل كه از وي آنچنان كه بايد و شايد آثاري به جا نمانده است ، نكته اي نمي توان گفت چرا كه هيچ پشتوانه اي نكات بيان شده نخواهد داشت . اما مي توان از تك تك لحظاتي كه هر كدام از اين رباعي ها براي ما فراهم مي آورند لذت برد و آن ها را مطالعه ي دقيق كرد.

حمامي را بگو گرت هست صواب/امشب تو بخسب و تون گرمابه متاب

تا من به سحرگهان بيايم به شتاب/از دل كنمش آتش و از ديده پر آب

صحاف پسر كه  شهره آفاق است/چون ابروي خويشتن به عالم طاق است

از سوزن مژگان بكند شيرازه/ هر سينه كه از غم دلش اوراق است

سهمي كه مرا دلبر خباز دهد/نه از سركينه كز سرناز دهد

در چنگ غمش بمانده ام همچو خمير/ترسم كه به دست آتشم بازدهد

چون دلبر من به نزد فصاد نشست/فصاد سبك دست سبك دستش بست

چون تيزي نيش در رگانش پيوست/از كان بلور شاخ مرجان برجست

بازار دلم با سر سودات خوش است/شطرنج غمم با رخ زيبات خوشست

دائم داري مرا تو در خانه مات/ اي جان و جهان مگر كه با مات خوش است

هدف چيست

قانون جذب


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۰۴:۱۹:۳۹ ] [ محمدرضا تيموري ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
[#VoteTitle#]
[#VTITLE#]
     نتیجه

لینک های تبادلی
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب