نگاهي نو براينوشتن
اين وبلاگ با موضوعيت نويسندگي و موفقيت مي باشد

چگونه يك نامه عاشقانه بنويسيم ؟

همه ي ما در زندگي مان حداقل يكبار را عاشق شده ايم. عشق بزرگترين نعمتي است كه خداوند به انسان ها عطا كرده است تا بتوانند كنار يكديگر در كمال صلح ، صفا و محبت زندگي كنند. هر موقع كه صحبت از عشق به ميان مي آيد ، آدمي ياد خاطرات دوران عاشقي و  بگير و ببندهاي روزگار عاشقي اش مي افتد. عشق در دوره هاي مختلف شكل هاي مختلف داشته است. بعنوان مثال اگر بخواهيم همين حالا از پدر و مادرهايمان بپرسيم كه شما چطور عاشق شديد ، مطمئنا نيمي از آنها به شما خواهند گفت كه اصلا تا قبل از ازدواجشان همديگر را نديده اند و نيمي ديگر نيز خواهند گفت كه همديگر را در فاميل ديده اند و يا نشان كرده ي هم بوده اند و هزاران ماجرايي كه ديگر امروز حتي ردي از آنها هم نيست. اما ما نمي خواهيم راجع به تاريخ عشق در دنيا حرف بزنيم ، بلكه همه ي اين ها را گفتيم كه به نامه عاشقانهبرسيم. بله ، نامه عاشقانه. نامه عاشقانه، نخستين ابزار ارتباطي عاشقان در تاريخ و علي الخصوص در اين چند دهه ي اخير بوده است. پس از آنكه دوره ي ازدواج هاي سنتي تمام شد و پاي جوانان به تكنولوژي و دانشگاه ها و اجتماع باز شد ، عاشقي هم شيوه اي ديگر پيدا كرد و بيان آن هم براي خودش ماجراهايي ديگر را به همراه آورد. در طول اين سالها ، به جرئت مي توان گفت كه روزگار عشق و عاشقي مدام در ميان جوانان شكل هاي گوناگون به خود گرفته است و با رشد تكنولوژي ها و صد البته آزادي هاي اجتماعي ، هر كدام از جوانان ما و ( صد البته جوان دل هاي ميانسال و كهنسال ما ) نيز به عشق نگاه ديگري پيدا كرده اند. اما از هر سويي كه به قضيه ي عشق نگاه مي كنيم ، در مي يابيم كه نامه عاشقانهدر گير و دار اين دنياي ارتباطات ، مدرنيته و اين همه وسيله ي هوشمند هيچگاه حذف نگرديده و همچنان استوار جايگاه خود را در دل و جان عاشقان حفظ كرده است.نامه عاشقانههنوز هنوزه يكي از در دسترس ترين راه هاي ارتباطي ميان عاشق و معشوق است. شايد اين روزها بسياري از افراد ديگر نام نامه عاشقانهرا نشنيده باشند و يا اينكه اگر به پيش شان از نامه هاي عاشقانه بگوييد ، پوزخندي تحويلتان بدهند و بگويند :" مگر هنوز هم كسي نامه عاشقانهمي نويسد؟ ". در جواب اين افراد بايد بگوييم كه :" بله ، هنوز هم نامه عاشقانهمي نويسند و نه تنها از تعداد نامه نويس هاي عاشقانه  كم نشده است ، بلكه هر روز و هر دهه بر تعداد آن ها افزوده هم مي شود." . اما به راستي سوال اساسي اين است كه نامه عاشقانهچه ويژگي دارد كه هنوز هنوزه نيز در ميان عاشقان رواج دارد و از آن بعنوان يكي از شيرين ترين بخش هاي عاشقي ياد مي شود؟ پاسخ اين سوال را ابتدا به امر بايد در وجود " نامه ها " بررسي كرد و بعد از آن به سراع انواع آن رفت و از عاشقان پرسيد كه چرا هنوز نامه عاشقانهمي نويسند. نامه نويسي از قديم الايام در تاريخ ، به عنوان يكي از راه هاي ارتباطي ميان مردم بوده است و از آن استفاده هاي فراوان مي شده است. آن زمان كه هنوز پاي تلفن و تلگرام و واتس آپ به خانه هاي مردم باز نشده بود ، تنها راه ارتباط گرفتن با اشخاص ، اداره جات و سازمان ها نوشتن نامه بود. نامه ويژگي هاي بسياري دارد و اين ويژگي ها هنوز هنوزه نيز جايگزيني براي آن پيدا نشده است و نامه ها همچنان اصلي ترين ، پر بازده ترين و پرمخاطب ترين شيوه ي ارتباطي بين مردمان است. امروزه فقط مي توان اين ادعا را كرد كه نامه هاي كاغذي ، ديگر به شكل سابق موجود نيستند و جاي خودشان را به نامه هاي الكترونيك و ايميل و نامه هاي اتوماسيوني داده اند. اما نامه ها همچنان مانند درختي سترگ ريشه در تاريخ دارند و كاربردهاي فراوان آن نيز بر هيچكس پوشيده نيست. اگر بخواهيم تنها به چند مورد از اين كاربردها اشاره كنيم مي توانيم اين چنين بگوييم كه نامه ها ، فرصت صحبت كردن آن هم بدون هيچ مانع ذهني را به ما ميدهند. فرض كنيد كه مي خواهيد از يكي از دوستانتان بابت اشتباهي كه كرده ايد عذر خواهي كنيد اما رويتان نمي شود ، مستقيم به او بگوييد و يا اينكه غرورتان اجازه نمي دهد كه رو در رو به او چيزي بگويد و اين ها همه مي تواند در يك نامه و تنها در چند سطر نوشته شود و بيشترين نتيجه را بگذارد. ديگر ويژگي نامه ها اين است كه در زمان صرفه جويي مي كند. فكر كنيد كه اگر همه ي متقاضيان وام ، جلوي بانك صف مي كشيدند ، چه زماني بايد صرف آنان مي شد تا كه به كارهايشان رسيدگي شود. و يا فرض كنيد كه اگر وزارت خانه اي قصد ابلاغ يك بخش نامه را بصورت شفاهي به همه ي اداره جات زير مجموعه اش داشت ، چه زماني طي مي شد تا اين پيام به گوش همه ي كارمندان برسد و تازه اگر صحيح برسد و چيزي اين ميان كم و كسر نشود. ولي امروز تنها به كمك يك نامه همه مي توانند در خواست وام دهند و همه ي كارمندان نيز در يك زمان يكسان ، از جديدترين قوانين وضع شده آگاهي مي يابند. نامه ها ويژگي هاي زيادي دارند اما بگذاريد يكي ديگر از اين ويژگي ها را بگوييم و برويم سراغ نوشتن نامه عاشقانهو اينكه " چگونه يك نامه عاشقانهبنويسيم؟ ". آخرين ويژگي نامه ها ماندگاري آنان است. وقتي شما حرفي مي زنيد نهايتا تا چند روز ذهن مخاطبان شما را به خود مشغول كند. اما در نهايت ، فراموش مي شود. ولي وقتي شما يك نامه مي نويسيد ، اين نامه ، قدرتي در خود دارد كه براي هميشه ماندگار مي ماند. مي توان هر وقت و هر ساعت به آن رجوع كرد. مي توان هر زمان به بند بند آن رجوع كرد و حرف هاي آن را يكبار ديگر مرور كرد. همه ي اين ها كه گفتيم ، ويژگي هاي يك نامه بود ، نامه اي كه مي تواند عاشقانه هم باشد و اگر عاشقانه باشد آنگاه بايد ديد كه ويژگي هايش چند برابر مي شود و لطفش تا به كجاي قلب جهان را فتح مي كند.

چرا بايد نامه عاشقانهبنويسيم ؟

سوال خوبي است. ما انسان ها هميشه بايد براي هر چيزي ، يك " چرا؟" در ذهنمان داشته باشيم و اين خاصيت انسان است. اما اگر روزي معلم نويسندگي نبودم و تدريس نويسندگي را برعهده نداشتم ، اگر كسي از من اين سوال را مي پرسيد به او مي گفتم كه : " شما لطف كن و اول به من بگو كه چرا بايد عاشق شويم ، تا من بعدش به تو بگويم كه چرا بايد نامه عاشقانهبنويسيم؟ " . راستش را بخواهيد هزار و يك دليل مي توان براي نوشتن نامه عاشقانهآورد و آن را تبديل به يك اتفاق بسيار منطقي كرد ، اما پيش از اين كه اين دليل ها را برايتان بازگو كنم بايد به اين نكته اشاره كنم كه همانطور كه عاشقي يكباره به دل آدم فرو مي آيد ، نوشتن نامه عاشقانهنيز يكباره به ذهن آدم خطور مي كند و دليلي ندارد جز آنكه آدمي عاشق مي شود و از عاشق هيچ كاري بعيد نيست ، حتي نويسنده شدن. اما بگذاريد چندين دليل براي آن دسته از انسان هايي كه نامه عاشقانهرا كار مزخرفي مي دانند بياورم كه هم مروري باشد بر ارزش نوشتن نامه عاشقانهو هم اين كه دليلي باشد بر اينكه نوشتن نامه عاشقانهكاري كاملا منطقي است.

1) عشق ، يك مقوله ي شخصي است

نامه نوشتن يكي از شخصي ترين راه هاي ارتباطي است و عشق نيز دقيقا يكي از شخصي ترين مناسبات فردي ميان آدم هاست. بگذاريد كمي اين قضيه را برايتان باز كنم .همه ي ما در زندگي به عشق فكر كرده ايم . به اينكه چه مي شود كه آدمي عاشق مي شود و به اينكه عشق چيست؟ همه ي ما واژه هايي مانند " حرمت عشق " ، " راز عشق " و .... را شنيده ايم ، اما اگر بخواهيم همه ي تعاريف عشق را تنها در يك مفهوم خلاصه كنيم بايد چنين بگوييم كه هيچ تعريفي براي عشق وجود ندارد و هيچ حريمي نيز نمي توان براي آن تعيين كرد جز آنكه بگوييم عشق يك مفهوم كاملا شخصي است. هنگامي كه شما عاشق يك انسان ديگر مي شود ، تمام فكر و ذهنتان مشغول او مي شود و به طبع شما ديگر از آن خودتان نيستيد. چرا كه هر جا كه مي رويد ، به ياد او هستيد و او را در كنار خود احساس مي كنيد ، به هر چه فكر مي كنيد نهايتا به معشوق شما متصل مي شود و هر آرزويي هم كه مي كنيد ، معشوقه ي شما در آن شريك است. همه ي اين ها را اگر كنار هم بگذاريم به نتيجه اي مي رسيم كه مي توانيم بگوييم ، عشق چيزييست ميان دو انسان كه جز اين دو نبايد هيچكس از اين مقوله آگاهي پيدا كند. اگر مي خواهيد عشقتان تنها بين شما و معشوقه ي تان بماند و اگر مي خواهيد از آنچه كه پيش تر به عنوان راز عشق تان ياد كرديم ، كسي چيزي نفهمد ، بهترين راه نامه نوشتن است. نامه اين فرصت را به شما ميدهد كه ديواري بلند و در حين حال سترگ از فضاي شخصي عشقتان براي خودتان بسازيد و در اين ديوار دژ و قلعه اي بنا كنيد كه جز شما و معشوقه ي تان هيچ كس راه ورود به آن را بلد نباشد . مصالح مورد نياز براي ساخت اين قلعه ، تنها يك چيز است و آن كلماتي است كه از عشق شما و معشوقه ي تان به يكديگر شكل گرفته است. پس نامه نوشتن نخستين مزيتي را كه براي شما به همراه دارد اين است كه يك حريم شخصي براي عشق شما فراهم مي آورد كه شما مي توانيد در آن به راحتي با معشوقه ي خود معاشقه ي كلامي داشته باشيد. جا دارد كه در اين جا به كلامي از گفته هاي هوشنگ ابتهاج اشاره كنم كه مي گفت  : " دوستت دارم واژه اي نيست كه آدمي بخواهد آن را فرياد بزند ، آن را بايد درون گوش معشوق گفت ، آن را بايد درون قلب او نوشت . " و چه راهي بهتر از نوشتن يك نامه كه پنهان ترين پيام ها را بدون آنكه كسي بشنود به قلب معشوقه ي شما مي فرستد و در آنجا بايگاني مي شود.

2) عشقتان را ماندگار كنيد

اين روزها دوستت دارم ديگر تبديل به يكي از سر زبان ترين واژه هاي موجود در روابط عاشقانه شده است. اين روزها همه به هم مي گويند دوستت دارم. اين واژه روزي شايد يكي از سنگين ترين واژه هايي بود كه عاشقي به معشوق خود مي گفت ، اما امروزه دم دستي ترين واژه براي بيان عشق و ابراز احساسات ميان همه ي مردم ، واژه ي " دوستت دارم" شده است. پس از آن واژه ي " عاشقتم" نيز ديگر كاربرد خودش را از دست داده است و به جز روابط عاشقانه در جاي جاي اجتماع از آن استفاده مي شود. اما اين ها دليل خوبي نيست براي آنكه ما نتوانيم عشق خود را به كمك اين واژه ها ابراز كنيم.واژه هاي محبت آميز ، به دليل كثرت استفاده در جامعه رنگ احساسي خود را باخته اند و شنيدن ان ها بصورت زباني نيز تنها چند ثانيه اي احساس خوب و صد البته ارزشمند را در اختيار يك زوج عاشق مي گذارد ، اما به راستي چه راهي وجود دارد كه آدمي بتواند همين احساسات بسيار كوچك را تبديل به يك عشق بزرگ كند و آن را در ذهن ماندگار كند؟ اگر نظر مرا مي خواهيد ، نوشتن. نوشتن تنها راهي است كه يك انسان مي تواند از دل آن تمامي اخساساتي كه در دل خود دارد را در قلب معشوقه ي خودش ماندگار كند. اين هنر نوشتن است. اين جادوي كلمات است. هنگامي كه شما قصد به نوشتن يك نامه مي كنيد و هنگامي كه شما تصميم مي گيريد كه عشق خود را از طريق يك نامه ابراز كنيد ، تمام دريچه هاي ذهني شما ، اعم از احساسات ، منطق ، شور ، عشق ، خاطرات و هزار دروازه ي ديگر به روي قلم شما گشوده مي شود و شما مي توانيد از اعماق وجودتان كلماتي را بر روي كاغذ بياوريد كه به هيچ وجه نظير آن به لحاظ احساسي در دنياي مكالمات روزمره و محاوره اي وجود ندارد و بيان آن نيز امكان پذير نيست. شايد باورتان نشود ، اما تحقيقاتي ميداني در يكي از ايالت هاي آمريكا نشان داده است كه آدم ها با خواندن واژه ي " دوستت دارم" بيش از شنيدن آن خوشحال مي شوند و وقتي اين واژه را مطالعه مي كنند و آن را مي خوانند ، هورموني در مغز آنان ترشح مي شود كه احساس اعتماد و صداقت را براي آنان به ارمغان مي آورد. از اين رو شما خودتان را بگذاريد جاي فردي كه در حال خواندن نامه ي شماست. وقتي شما او را زيباترين زن جهان / قوي ترين مرد جهان خطاب كنيد و به او بگوييد دوستت دارم / عاشقت هستم / برايت مي ميرم " چه احساسي در او شكل مي گيرد؟ مطمئن باشيد كه علاوه بر اعتماد ، عشق و صداقت ، او چيزي به نام همدلي را از شما هديه مي گيرد و وقتي شما بتوانيد همراه با ساز دل همسرتان و يا هر كس كه عاشق او هستيد ، آوازي عاشقانه بخوانيد ، آنگاه جهان در دست شماست و شما اين فرصت را داريد كه براي تنها چند ثانيه هم كه شده بر جهان خودتان به كمك نيروي عشق فرمانروايي كنيد.

 

منبع : https://mohamadrezateimouri.com/lovely-letter/

منبع : محمدرضا تيموري

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۰۶:۰۸ ] [ محمدرضا تيموري ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب