نگاهي نو براينوشتن
اين وبلاگ با موضوعيت نويسندگي و موفقيت مي باشد

همه ي آدم هاي روي كره ي زمين ، به طور ذاتي ، مجموعه اي از احساسات ، انرژي ها و افكار مثبت و منفي هستند.

اين يك قانون نا نوشته اما اثبات شده است كه هر فرد در هر لحظه از عمر خويش مجموعه اي از هر دو قطب انرژي ها ، يعني مثبت و منفي را همراه خود دارد ، اما اين ميان تنها مي توان به اين نكته اشاره كرد كه انتخاب ميان اين دو قطب و برگزيدن يكي به عنوان روش زندگي ، قانوني است كه تنها خود انسان مي تواند به آن جامه ي عمل بپوشاند.

شايد يكي از مسائلي كه امروزه بسيار ذهن مخاطبان ما و جامعه ي ما را درگير كرده است ، ذكر اين نكته است كه چرا جامعه به طور كلي در يك انرژي منفي فرو رفته است و يا چرا اشخاصي كه در جامعه ي ما زندگي مي كنند انرژي منفي را بيشتر از زيبايي ها و انرژي مثبت جذب مي كنند.

البته اين امر يك امر كاملا جامعه شناسانه است و در پاره اي از مسائل بحث هاي روان تحليل گري جامعه را نيز در بر مي گيرد 

اما مي توان با يك ديد فراتر از اين دو مسئله آن را از يك نگاه انسان شناسانه بررسي كرد و گفت كه انسان هايي كه هم اكنون در جامعه ي ما زندگي مي كنند و به قولي انرژي منفي را بيش از انرژي مثبت جذب مي كنند ، انسان هايي هستند كه اولا آموزش نديده اند كه چگونه از زندگي خود لذت ببرند و دوم آنكه هنگامي كه ما انتخاب هاي شخصي خودمان را وابسته به روحيات يك جامعه كنيم ، طبيعي است كه ما انرژي كلي جامعه را جذب كرده و جامعه  روي ما تاثير مي گذارد ، در حالي كه پيش تر از اين هم اشاره كرديم كه هر كدام از ما نياز به آن داريم كه يك انتخاب شخصي براي گزينش خط مشي چگونه زيستن در زندگي داشته باشيم.

از اين رو ما در اين مقاله قصد داريم كه شما را با يك مفهوم جديد آشنا كنيم و آن مفهومِ قانون جذب انرژي مثبت در زندگي است. شايد بسياري از شما اين واژه يعني انرژي مثبت را بارها شنيده باشيد اما ندانيد كه انرژي مثبت چيست و يا ارتباط ميان انرژي مثبت و كائنات در چيست. از اين رو نياز است كه ما بعنوان يك تيم مطالعاتي ، اين نياز روز جامعه را مورد تحقيق و بررسي قرار داده و در اين مقاله به شما آموزش هاي لازم در باب قانون جذب انرژي مثبت را بدهيم. اما پيش از آن مي خواهيم مروري داشته باشيم بر اين كه قانون جذب انرژي مثبت چيست ؟

قانون جذب انرژي مثبت چيست؟

يكي از سوالاتي كه بارها و بارها از ما پرسيده شده است ، ذكر اين نكته است كه انرژي مثبت چيست و چطور مي توان آن را جذب كرد و هميشه با انرژي مثبت زندگي كرد ؟

از اين رو ما پاسخ را تنها در واژه ي قانون جذب انرژي مثبت مي جوييم. به اين دليل كه هر آنچه كه شما در باب انرژي مثبت بگوييد ، به طور كلي در اين قانون يعني قانون جذب انرژي مثبت گنجانده مي شود و هيچ استثنايي نيز براي آن نمي توان قائل شد. اگر شما تنها اين عبارت يعني قانون جذب انرژي مثبت را به لحاظ زباني هم بررسي كنيد مي بيند كه دو واژه ي انرژي و مثبت به چه سان مي توانند راهنماي شما در زمينه ي قانون جذب انرژي مثبت باشند.

اگر بخواهيم خلاصه اي از تعريف خودمان را در باب قانون جذب انرژي مثبت خدمتتان ارائه بدهيم بايد بگوييم كه همه ي كائنات و هستي و هر آنچه كه در آن وجود دارند ، از قانون انرژي ها و يا در صورتي گسترده تر ارتعاش پيروي مي كنند. در واقع اين جهان و هر آنچه كه در اوست ، توسط يك انرژي عطيم اداره مي شود.

اين انرژي درجه بندي هاي گوناگون دارد و طيف هاي گسترده اي را نيز شامل مي شود ، اما به طور كلي مي توان اين طور گفت كه هر چيزي از خريد يك ماشين تا كسب بهترين مدارج علمي در جهان صاحب يك طيف انرژي است .

از اين ميان انسان ها ، بعنوان اشرف مخلوقات از نگاه دين و بعنوان قدرتمندترين موجود روي  كره ي زمين از نگاه علم ، اين قدرت را دارند كه خود را در معرض اين قانون ، يعني قانون انرژي ها قرار دهند و با استفاده از طيف انرژي هاي ارسالي به كائنات ، سيگنال هاي انرژي را دريافت كرده و در هر امري كه خواسته ي آن ها بوده است به موفقيت برسند.

از اين رو مي توانيم بگوييم كه اين انتخاب آزادانه براي انسان ها وجود دارد كه خودشان را در معرض قانون جذب انرژي مثبت بگذارند و اين قدرت نيز در انسان ها وجود دارد كه كانال هاي انرژي كائنات را در دست بگيرند و روي آن ها تاثير بگذارند.

پس بر هر انساني كه در روي كره ي زمين زندگي مي كند ، واجب ست كه روي زندگي خودش تاثير بگذارد و مسير زندگي خودش را ، خودش دردست بگيرد و به هيچ وجه نگذارد كه انرژي هاي منفي بر او قالب شوند.

به همين منطور است كه ما مي گوييم هر انساني مي تواند قانون جذب انرژي مثبت را به بهترين شكل ممكن در زندگي خود پياده كند. پس كافيست شما اصول مربوط به قانون جذب انرژي مثبت را ياد بگيريد و سپس با تمام انرژي هاي مثبت كه در درون شما به طريق قانون جذب انرژي مثبت جذب شده اند ، جهان خودتان را با تغيير روبرو كنيد و زندگي تان را با يك رويكرد مثبت و پر از موفقيت مواجه كنيد.

خب ، از تعاريف كه بگذريم ، بايد به سر وقت اصول و راهكارهايي برويم كه به شما بياموزد كه چگونه بر اساس قانون جذب انرژي مثبت  ، مثبت فكر كنيدو مثبت ها را جذب كنيد.

مشكلي كه شايد امروزه اصلي ترين مشكل و اساسي ترين مشكل در بين جوانان و حتي ميانسالان ما است ، ذكر اين نكته است كه آنان حتي اگر خواهان قانون جذب انرژي مثبت هم باشند ، نقطه ي شروع را نمي دانند و نمي دانند كه چطور بايد جذب انرژي مثبت را شروع كنند.

ما در اين مقاله تمامي راهكارهاي مقدماتي را به شما خواهيم آمووخت و به شما خواهيم گفت كه چگونه بر اساس قانون جذب انرژي مثبت ، مثبت انديشي را در درون خود نهادينه كنيد. اما بعد ، براي آنكه اين سطح از مثبت انديشي را درون خود به اوج برسانيد ، مي توانيد راهكارهاي گسترده تري را كه در مقاله ي مفصلي با عنوان قانون جذب وجود دارد را مطالعه كنيد.

راهكارها و اصول بهره گيري از قانون جذب انرژي مثبت

براي اينكه شما بيشترين بهره را از قانون جذب انرژي مثبت ببريد نياز داريد كه ابتدا يك درك و شناخت نسبت به انسان داشته باشيد. انسان تشكيل شده از روح و جسم است و زماني انسان مي تواند زندگي شاد ، مثبت و پر انرژي اي داشته باشد كه ميان اين دو بخش در وجود خود تعادلي ايجاد كند و هر دو را به يك رشد متعالي و حداقلي برساند.

از اين رو در مسئله ي قانون جذب انرژي مثبت نيز بايد به همين منوال ، يعني متعادل سازي ميان روح و جسم بپردازيم. از اين رو ما دستورها و راهكارهايي كه ميدهيم هم براي جسم و هم براي روح بوده و سعي كرده ايم كه نيازهاي حداقلي را در وجود شما بر بيانگيزيم.

مسائل روحي

اگر بخواهيم قانون جذب انرژي مثبت را در باب مسائل روحي بررسي كنيم ، بايد بگوييم كه منبع و منشا تمامي احساسات ما در روح ماست.

اگر روح ما نتواند سالم زيست كند و اگر روح ما اسير غم ها و انرژي هاي منفي شود ، آنگاه تمام ساز و كار احساس و انرژي وجود ما دچار خلل مي شود و ما به طور كلي از آنچه كه به آن زندگي سالم مي گوييم دورمي شويم.

براي اينكه بتوانيم اين انرژي مثبت را به روح خود هديه دهيم ، بايد يك سري از راهكارهاي لازم را در پيش بگيريم و به كمك آن قدم در راه قانون جذب انرژي مثبت بگذاريم.

1-آدم هاي منفي را از دور و برمان حذف كنيم

نخستين كار براي رسيدن به قانون جذب انرژي مثبت اين است كه ما روح مان را از انسان هايي كه روح آلوده و منفي دارند دور كنيم.

در حقيقت ، پاكسازي روح براي قانون جذب انرژي مثبت زماني به ثمر مي نشيند كه ما بتوانيم يك پاكسازي در اطرافيان خودمان داشته باشيم. قانون جذب انرژي مثبت به ما مي گويد كه براي رها ساختن روح از انرژي هاي منفي و غرق ساختن روح در انرژي هاي مثبت ما بايد ورودي هاي انرژي منفي كه مي تواند كلام ديگران ، معاشرت با ديگران و … باشد را از خودمان دور كنيم.

از سوي ديگر اما بايد افراد مثبت را جذب كنيم و با آن ها هم كلام شويم. البته اين را هم بگوييم كه وقتي شما افراد منفي را از خود دور مي كنيد و از سويي به قانون جذب انرژي مثبت اعتقاد داريد ، يقينا آدم هاي مثبت خودشان شما را پيدا مي كنند. اين افراد كساني هستند كه شما را در رسيدن به آنچه كه لياقتش را داريد راهنمايي مي كنند.

2-روي آنچه كه مي بينيد ، مي شنويد و مي خوانيد ، حساس باشيد

دومين گام براي غرق شدن در قانون جذب انرژي مثبت اين است كه شما نسبت به چيزهايي كه مي بينيد ، مي شنويد و مي خوانيد هوشيار باشيد و بدانيد كه دقيقا در معرض چه چيزي قرار داريد و چه چيزي در زندگي شما نقش اساسي را ايفا مي كند. شما بايد مراقب فيلمهايي كه مي بينيد باشيد ، شما بايد مراقب موسيقي هايي كه گوش ميدهيد باشيد ، شما بايد مراقب كتابهايي كه مي خوانيد نيز باشيد. هر كدام از اين ها ممكن است در صورت هاي مختلف شما را به سمت و سوي انرژي هاي منفي ببرند ، پس بايد بدانيد كه دقيقا كدام گزينه را انتخاب مي كنيد و آن را دقيق و به منظور جذب قانون جذب انرژي مثبت انتخاب كنيد. البته اين را هم بگوييم كه هر كدام از اين مورادي كه گفتيم ممكن است در شبكه هاي اجتماعي ، تماشاي تلويزيون و يا حتي اتفاقات روزمره هم اتفاق بيافتد ، پس هوشيار باشيد و بهترين ها را انتخاب كنيد.

3-روي خودتان هم كار كنيد!

پس از اينكه تمامي پاكسازي هاي بيروني را با توجه به قانون جذب انرژي مثبت انجام داديد ، نياز داريد كه روح و روان خودتان را نيز پاكسازي كنيد. البته به اين نكته نيز اشاره كنيم كه شماره ي گزينه ها به هيچ وجه تقدم و تاخر را در كار ها نشان نمي دهد ، بلكه شما هنگامي كه تصميم گرفتيد كه در معرض قانون جذب انرژي مثبت قرار بگيريد ، همه ي اين كارها را با اراده ي خودتان و به طور سلسله مراتبي مي توانيد انجام دهيد و همزماني آن ها بسته به اراده ي شما تقدم و تاخر پيدا مي كنند. اما بعد ، شما بايد حسابي روي خودتان كار كنيد. براي اينكه غرق در قانون جذب انرژي مثبت بشويد ، شما بايد هر روز خداوند را سپاس بگوييد و از سويي ديگر نيز هر چه كدورت در درون خويش داريد ، از بين ببريد و با جهان در يك صلح ابدي به سر ببريد.

مسائل جسمي

جسم سالم نيز يكي از مولفه هاي قانون جذب انرژي مثبت است. اگر انسان جسم سالمي نداشته باشد ، روحش نيز در عذاب است. پس شما بايد هميشه جسم تان را در معرض بهترين انتخاب هاي براي سالم ترين زيست ممكن روي كره ي خاكي بگذاريد و مراقب باشيد كه هيچ خللي در جسم تان بوجود نيايد. شايد شما هم بارها ديده باشيد ، پيرمرد و پيرزن هايي را كه با وجود گذر سن ، همچنان شاد و سرحال در پارك ها ورزش مي كنند و سراسر انرژي مثبت هستند.پس ياد بگيريم كه اگر از جسم خودمان محافطت كنيم به طبع از روحمان نيز محافظت كرده ايم.

1-ورزش كنيد

براي سالم نگه داشتن جسم آن هم بر اساس قانون جذب انرژي مثبت شما نياز داريد كه بطور روزانه ورزش كنيد. ورزش و تحرك باعث مي شود كه جسم شما نشاط را تجربه كند و باعث مي شود كه جسم شما به بهترين شكل ممكن پيام ها و سيگنال هاي انرژي سازي و انرژي بخشي را ارسال و دريافت كند. پس ورزش را از ياد نبريد. يادتان باشد كه حتما موقع ورزش كردن يك آهنگ پر انرژي هم گوش داده و سعي كنيد كه براي چند لحظه هم كه شده از زندگي خودتان تمام لذت را ببريد.

2-روي غذايتان تمركز كنيد

دومين گام براي بهره بردن جسمي از قانون جذب انرژي مثبت اين است كه مراقب خوراكتان باشيد. خوراك به طور مستقيم به جسم شما بستگي دارد. هر چند كه مي توان گفت كه خوراك روي روح هم تاثيرگذار است. اما بيشتر مسئله ، يك مسئله ي جسمي است. پس تا مي توانيد خوراكتان را كنترل كنيد و بشقاب هاي خوراك تان را بيشتر به سمت رنگ سبز ببريد و سبززيجات و ميوه ها را به شدت استفاده كنيد. تا سعي داريد طراوات را با خوردن غذاهاي طبيعي بالا ببريد.

 

منبع: محمدرضا تيموري

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۲۶:۳۶ ] [ محمدرضا تيموري ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب