نگاهي نو براينوشتن
اين وبلاگ با موضوعيت نويسندگي و موفقيت مي باشد

به گزارش مشرق، شبِ پيش (سه‌شنبه 23 تيرماه94) ساختمانِ انتشاراتِ علمي فرهنگي ميزبان جلسهٔ مشتركِ نويسندگانِ طرفِ قرارداد با بنياد شعر و ادبيات داستاني ايرانيان و مسؤولان اين انتشارات بود.

در ضيافت افطار مشترك بنياد شعر و ادبيات داستاني ايرانيان و انتشارات علمي و فرهنگي، محسن سليماني، زهرا زواريان، زهير توكلي، قاسمعلي فراست، جهانگير خسروشاهي، محمد حنيف، محمدعلي گوديني، اكبر خليلي، فيروز زنوزي، علي مؤذني، مصطفي جمشيدي، صادق كرميار و مزدا مرادعباسي حاضر شدند تا با ناشرِ جديد آثارشان آشنا شوند.    

كليهٔ نويسندگاني كه آثارشان پيش‌تر توسط انتشارات عصر داستان منتشر شده بود رسماً به اين ميهماني دعوت شده بودند تا بابِ آشنايي بيشتر با ناشر تازه باز شود.

در آغاز نشست كه اندكي پيش از لحظات افطار آغاز شد ميهمانان به تماشاي كليپ كوتاه معرفي بخش‌هاي مختلف و توانمندي‌هاي انتشارات علمي و فرهنگي نشستند. سپس دكتر كوثري ضمن خوشامدگويي رسمي به حاضران گفت: همان‌طور كه نويسندگان بنياد را دوست دارند و محل تولد آثارشان است، علمي و فرهنگي را هم خانهٔ خود بدانند تا ان‌شاءالله بتوانيم آثار ديگري از اين جمع با همكاري يكديگر توليد كنيم.

كوثري در ادامهٔ سخنانش به عقبهٔ پرافتخار انتشارات علمي و فرهنگي و اسقرار اين انتشارات بر دوشِ انتشاراتِ بزرگ فرانكلين اشاره كرد و گفت: اين سال سالِ خوبي براي من بود كه با آقاي قزلي آشنا شدم و اين رفاقت منجر به يك همكاري فرهنگي بين دو نهاد فرهنگي شد. اين شهامت در آقايان دكتر صالحي و قزلي ستودني است كه وارد يك حركت فرهنگي اين‌چنيني شده‌اند كه آثار و بركاتِ خوبي براي ادبيات داستاني و انتشاراتِ علمي و فرهنگي خواهد داشت ان‌شاءالله.

مدير انتشارات علمي و فرهنگي در ادامه به همكاري‌هاي گسترده با مراكز ديگر هم اشاره كرد و گفت: باعث افتخار و يكي از صفحات خوبِ دورهٔ كاري من است كه اين همكاري شكل گرفته است. چنان‌كه با مراكز ديگر همچون انتشارات اميركبير و بنياد جهاني‌شدن و انتشارات سروش نيز بابِ همكاري باز شده تا از امكانات موجود بهرهٔ بهتري گرفته شود.

دكتر كوثري به نگاهِ مديرعامل بنياد شعر و ادبيات داستاني ايرانيان دربارهٔ اقدامش اشاره كرد و گفت: حسن نظر آقاي قزلي كه باعث اين اتفاق شده بسيار خوب است. ان‌شاءالله بعد از اين جلسهٔ نسبتاً رسمي وارد كار جدي خواهيم شد و اين كارها تازه آغاز راه است و اميد داريم آثار ديگري از دوستان بيايد و كار را گسترش دهيم.

مهدي قزلي مديرعامل بنياد شعر و ادبيات داستاني ايرانيان پس از كوثري به ايراد سخن پرداخت و ضمن ابلاغ سلام دكتر سيدعباس صالحي به جمعِ حاضر گفت: ايشان جلساتِ فشرده‌اي داشتند كه عذرخواهي كردند و از من خواستند به دوستان كه پتانسيل خوبِ ادبيات داستاني كشور هستند سلام‌شان را برسانم.

قزلي در ادامه به معرفي اجمالي نويسندگان پرداخت و وضعيت آثارشان را يادآوري كرد و گفت: ما همهٔ دوستان طرف قرارداد با بنياد را به اين نشست دعوت كرديم كه برخي حاضرند و برخي غايب؛ چه اثرشان هنوز تحت قراردادِ بنياد است، چه قراردادشان خاتمه يافته است. كساني كه قراردادشان خاتمه يافته را نيز دعوت كرديم تا در صورتِ توافقِ طرفين (نويسنده و انتشارات) و علاقه‌شان بابِ‌ آشنايي و همكاري باز شود.

قزلي پس از معرفي نويسندگان و آثارشان به يادآوري اين نكته پرداخت كه: اين كتاب‌ها سرمايهٔ بنياد نيستند بلكه نويسندگان‌شان سرمايه‌هاي بنيادند، كما اينكه ما از حضورِ برخي از بزرگواران در جريانِ جايزهٔ جلال آل احمد به‌عنوان عضو هيئت علمي يا داور بهره برديم. به هر حال تصميم هيئت امنا و هيئت مديرهٔ بنياد بر اين بود كه از تصدي‌گري و رقابت با ناشران دست برداريم. ما به‌دليلِ سابقهٔ كار مي‌توانستيم لااقل در صفحه‌آرايي و فروش از بسياري ديگر جلوتر باشيم. به هر حال در سال‌هاي قبل تمركز بنياد بر اين موضوع بوده است و زحماتِ زيادي هم كشيده شده بود براي چاپ و توزيع و رونمايي و كارهاي ديگر براي اين كتاب‌ها. در اين اواخر هم كه فعاليت‌هايي مثلِ جشنوارهٔ شعر فجر و جايزهٔ جلال آل احمد به مأموريت‌هاي بنياد اضافه شد توقعات از ما اين بود كه بر فعاليت‌هاي ستادي تمركز كنيم.

قزلي در ادامه به تعهدِ بنياد به نويسندگانِ همكارش اشاره كرد و گفت: قائل بوديم كه تعهداتِ بنياد تا آخر انجام شود. بنابراين سعي كرديم قرارداد آثار چاپ‌شده و نشده را به ثمر برسانيم. در اين حال به‌نظر رسيد واگذاري نشر و چاپ و توزيع يكي از بهترين كارها در حوزهٔ برون‌سپاري است و يك نشرِ حرفه‌اي به‌عنوانِ بنگاهي تخصصي بهتر مي‌تواند به اين كار بپردازد.

قزلي از روندِ رسيدن به همكاري مشترك با انتشارات علمي و فرهنگي گفت و به مذاكره با ناشرانِ مختلف اشاره كرد: با بيش از دوازده ناشر مذاكره كرديم. بعضي دوست داشتند بخشي از كارها را بگيرند و بعضي را هم به دلايلي نمي‌خواستند. تنها مجموعه‌اي كه پاي كار آمد براي همهٔ كارها از جمله چاپ شده و چاپ نشده و حاضر بود پاي اعتبارِ بنياد بايستد، انتشارت علمي و فرهنگي بود.
قزلي در ادامه به مدت‌دار بودنِ توافق با علمي و فرهنگي اشاره كرد و گفت: با همهٔ اين اعتماد، باز ما موقتاً مدتِ 5 سال را براي اين توافق در نظر گرفتيم. اميد داريم با پشتوانهٔ سابقهٔ انتشارات علمي و فرهنگي و ذهنيتي كه از دكتر كوثري داريم، افق‌هاي روشني پيشِ روي اين حركت باشد.
يادآوري مي‌شود بر اساسِ تفاهمنامهٔ مشتركِ بنياد و انتشارات علمي و فرهنگي، نويسندگان همچنان طرفِ حساب با بنياد خواهند بود و فقط به‌جاي «عصر داستان»، «علمي و فرهنگي» به نشر آثار خواهد پرداخت.

در ادامه قزلي ابراز اميدواري كرد با اجراي اين توافق بنياد فرصتِ بيشتري براي تفكر دربارهٔ مأموريت‌هاي ادبي خود داشته باشد. وي گفت: البته توليد در بنياد كنار گذاشته نمي‌شود بلكه تصدي‌گري به معناي چاپ و نشر به‌صورتِ جدي محدود مي‌شود. بنياد شعر و ادبيات داستاني ايرانيان همچنان روي توليد آثار مبنايي، آموزشي و پژوهشي تمركز خواهد داشت و در اين حوزه هم ان‌شاءالله از ياري جناب كوثري بهره خواهيم برد.

قزلي رقابت با جمع ناشران حوزهٔ ادبيات داستاني را ناصحيح دانست و گفت: نبايد با حضور در اين بازار عرصه را بر نشر خصوصي تنگ كنيم. بنابراين سراغِ كارهايي مي‌رويم كه انتشارشان در بنگاه‌هاي خصوصي سخت‌تر است و محدوديت‌هايي وجود دارد.

مديرعامل بنياد شعر و ادبيات داستاني ايرانيان در پايانِ سخنانش از دكتر كوثري به‌دليل توجه نشان دادن به موضوع ادبيات داستاني قدرداني كرد.

مطلب پيشنهادي : https://mohamadrezateimouri.com/law-of-attraction-new/

زهرا زواريان از نويسندگان طرف قرارداد با بنياد كه اثرش هنوز به مرحلهٔ چاپ نرسيده است با ابراز خوشحالي از به نتيجه رسيدنِ وضعيتِ آثارِ طرف قرارداد با بنياد شعر و ادبيات داستاني ايرانيان از دكتر كوثري دربارهٔ روندِ انتشار آثار سؤال پرسيد كه كوثري در پاسخ گفت: آثار چاپ‌تمام يا مانده و آمادهٔ چاپ تا چند ماه ديگر وارد چرخهٔ انتشار مي‌شود. برخي هم كه اخيراً چاپ شده‌اند و هنوز در بازار موجود هستند پس از گذشت مدتي وارد چرخهٔ انتشار مي‌شوند. به هر روي ظرفيت ما بالا است و حاضريم ظرف چند ماه آينده كارها را آماده كنيم.

قزلي نيز در توضيحِ اين موضوع گفت: ما سعي مي‌كنيم كاري روي زمين نماند. 13 ماه است كه بنده به بنياد آمدم و در اين مدت با 40 قراردادِ باز مواجه شدم كه مدتي طول كشيد تا كارها سامان بيابد. راضي نبوديم كاري كه به ثمر رسيده در بنياد يا هر جاي دولتي ديگر خاك بخورد چرا كه اين با روح و روانِ نويسنده در تضاد است.

قزلي به نويسندگان اطمينان داد كه: هر نوع قول حرفه‌اي كه لازم بوده را جناب كوثري به ما داده است و قولِ ما هم اين است كه همهٔ آثار را كامل تحويل بدهيم. تا امروز بيش از نصفِ تعداد آثار تحويل انتشارات شده و برخي هم در حال بررسي نهايي است و مشكلاتي از قبيلِ آماده نبودِ برخي مراحلِ پيش از چاپ داشته است و همين كار را طولاني كرده است.

بهروز جلالي معاون امور مالي و اداري بنياد نيز به موضوعِ مطالباتِ بنياد و مطالباتي كه نويسندگان از بنياد داشته‌اند اشاره كرد و گفت: در حالي كه اينجا خدمتِ شما هستيم، از مطالبات‌مان به خاطرِ پي‌گيري مطالباتِ شما موقتاً چشم‌پوشي كرده‌ايم. ما قراردادهايي داشته‌ايم كه پرداخت‌هايي از سوي بنياد انجام شده بود ولي كاري تحويل داده نشده بود. اما پيگيري آن‌ها را به تعويق انداختيم تا بتوانيم از دغدغهٔ حرفه‌اي نويسندگان كم كنيم و مطالباتِ شما را سريع‌تر به سامان برسانيم. با وجودِ مدت‌زمانِ كم، محدوديت‌هاي مالي و فعاليت‌هاي موازي جاري و جوايز ملي از اين مهم غافل نشديم.

ابراهيم زاهدي‌مطلق معاون داستان بنياد نيز در ادامه با تكميل سخنان قزلي گفت: در ذهنم كه مرور كردم ديدم با بيش از بيست ناشر مذاكره كرديم تا به انتشارات علمي و فرهنگي رسيديم. ناشرانِ ديگر يا كارها را سوا كرده مي‌خواستند يا رفتارشان با كتاب و نويسنده زشت و دور از احترام بود. براي ما مهم بود كه شأن نويسندگان حفظ شود. اكنون به نويسندگان اطمينان مي‌دهم كه شأن خود و قلم‌شان در اين‌جا حفظ خواهد شد.

علي موذني از نويسندگان حاضر در مراسم با اشاره به خاطراتِ خوب خريد از فروشگاهِ انتشاراتِ علمي و فرهنگي در دورهٔ دانشجويي از كوثري دربارهٔ رويكردِ انتشارات علمي و فرهنگي نسبت به توليد آثارِ حوزهٔ ادبيات داستاني سؤال پرسيد و اين‌چنين پاسخ گرفت: علمي و فرهنگي سنتِ خودش را مدتي كنار گذاشته بود. قبلاً كساني در فرانكلين بودند كه صد رمان برتر جهان را شناسايي كرده بودند بدونِ آن كه گوگل و امثالِ اين‌ها باشد. اين‌ها مجموعه‌اي بود كه در فرانكلين چاپ شده كه بعدها به دلايلي كنار گذاشته شده بود. الان اين مجموعه در حال احيا است. 

 

 

منبع : خبرگزاري مشرق

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۰۱:۳۱ ] [ محمدرضا تيموري ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب